Christie-Williams

Christie Williams

Christie Williams, codwr pwysau o Rondda Cynon Taf, yw'r person diweddaraf o'r ardal leol i gadarnhau lle yn rhan o Dîm Cymru ar gyfer Gemau'r Gymanwlad yn yr Arfordir Aur y flwyddyn nesaf. 

Bydd Christie yn ymuno â 11 Codwr Pwysau arall o Gymru, chwe dyn a chwe menyw. Bydd y tîm yn cystadlu mewn sawl categori yn ystod y Gemau.

Dechreuodd Christie, sy'n 25 oed ac o Aberdâr, godi pwysau yn 2013 ar ôl dioddef anaf i'w phen-glin wrth gystadlu mewn athletau. 18 mis yn ddiweddarach, cafodd ei henwi yn rhan o dîm Cymru ar gyfer Gemau'r Gymanwlad yn ninas Glasgow.

Yn 2017, Christie oedd y person cyntaf i ennill Ysgoloriaeth Chwaraeon Is-ganghellor Prifysgol De Cymru er mwyn astudio cwrs BSc mewn Nerth a Chyflyru.

Mae Christie yn aelod o dîm elit Codi Pwysau Cymru. Yn ogystal â chystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad yn ninas Glasgow yn 2014, cymerodd Christie rhan ym Mhencampwriaeth Codi Pwysau'r Gymanwlad yn India yn 2015. Llwyddodd i ennill medal efydd yng nghategori 58kg.

Yn ogystal â hyn, cystadlodd ym Mhencampwriaeth Codi Pwysau'r Gymanwlad ym Malaysia yn 2016.

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd a Hamdden: "Rydyn ni'n falch iawn bod holl waith caled ac ymrwymiad Christie wedi cael eu cydnabod, a'i bod hi wedi cael ei dewis i fod yn rhan o dîm Cymru ar gyfer Gemau'r Gymanwlad eleni.

"Mae hi'n Llysgennad arbennig ar gyfer y gamp a dros Rondda Cynon Taf i gyd. Rydyn ni'n edrych ymlaen at ei chefnogi hi wrth iddi chwifio'r faner yn yr Arfordir Aur."

Mae teulu Christie, sy'n gyn-ddisgybl Ysgol Gyfun Rhydywaun, yn gefnogol iawn ac mae ei mam, Trudi, ei chwaer, Shannon, a'i thad-cu, Robert, yn hynod o falch ohoni.

Meddai Christie wrth ymateb i'r newyddion o gael ei dewis ar gyfer Gemau'r Gymanwlad 2018: "Mae'n anrhydedd i gynrychioli fy ngwlad am yr ail dro mewn cystadleuaeth Gemau'r Gymanwlad.

"Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn anodd iawn, ac rydw i wedi dioddef dau anaf mawr a oedd wedi peryglu fy ngyrfa. Ond, rydw i wedi brwydro er mwyn goresgyn yr anafiadau yma, yn feddyliol ac yn gorfforol.

"Rydw i'n gyffrous iawn ac yn bryderus. Byddaf i'n gwneud fy ngorau glas ar y diwrnod i sicrhau bod fy ngwlad, fy nheulu a fy ffrindiau'n falch ohonof i."

Meddai Helen Phillips, Cadeirydd Bwrdd Gemau'r Gymanwlad, Cymru: "Llongyfarchiadau i bob codwr pwysau sydd wedi ennill lle i gystadlu dros Gymru yng Ngemau'r Gymanwlad yr Arfordir Aur yn 2018.

"Mae cael eich dewis i gynrychioli Cymru yn dyst i ymrwymiad, angerdd ac ymroddiad yr unigolion a chefnogaeth arbennig yr hyfforddwyr, teuluoedd a'r cyrff llywodraethu cenedlaethol.

"Rydyn ni'n dymuno pob dymuniad gorau iddyn nhw wrth baratoi ar gyfer yr Arfordir Aur."

Meddai Simon Roach, Rheolwr Chwaraeon Codi Pwysau Cymru: "Rydw i'n falch iawn o weld tîm cryf iawn yn cael ei ddewis ar gyfer Gemau'r Gymanwlad 2018. Mae'r unigolion yma wedi gweithio'n galed iawn i ennill lle. 

"Mae pob un yn falch iawn o gael cyfle i gynrychioli'i wlad yng Ngemau'r Gymanwlad. Rydw i'n dymuno pob dymuniad da iddyn nhw wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer y gystadleuaeth." 

Mae Rhys Jones, sydd hefyd o Rondda Cynon Taf, wedi cael ei ddewis i gynrychioli'r wlad yng Ngemau'r Gymanwlad yr Arfordir Aur, Awstralia. 

Bydd Rhys, sydd o Gwm Clydach, yn cynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth 100m (T37) am yr ail dro yng Ngemau'r Gymanwlad. Cystadlodd am y tro cyntaf yn ninas Glasgow yn 2014. 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 10th Ionawr 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.