lgbt

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn dathlu Mis Hanes LHDT drwy gydol mis Chwefror, gyda chyfres o achlysuron â'r nod o ddathlu amrywiaeth ein cymunedau ac o hyrwyddo a chwifio'r faner dros gynhwysiant.

Bydd Baner yr Enfys Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol, sy’n cael ei chydnabod yn genedlaethol, yn cael ei chodi uwchben adeiladau'r Cyngor drwy gydol mis Chwefror.

Arddangosfa Eiconau a Chynghreiriaid fydd yr achlysur cyntaf, yn Nhaith Pyllau Glo Cymru, Parc Treftadaeth Cwm Rhondda. Caiff ei gynnal ddydd Sadwrn cyntaf mis Chwefror. Mae'r arddangosfa yn arddangos 20 o bobl wahanol sydd wedi gadael eu stamp ar fyd gwleidyddiaeth a'r gymdeithas ehangach er budd y gymuned Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol, yma yng Nghymru a ledled y DU hefyd.

Mae'r arddangosfa yn taflu goleuni ar ymgyrchwyr, diwygwyr, arloeswyr , ac aelodau eraill o'r gymuned Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol yng Nghymru.

"Mae'n hollol wych i ni gael arddangosfa Eiconau a Chynghreiriaid i'w dangos yn Nhaith Pyllau Glo Cymru, Parc Treftadaeth Cwm Rhondda," meddai'r Cynghorydd Maureen Webber, Dirprwy Arweinydd ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb dros Gydraddoldeb. "Dyma ddathliad o bopeth a gefnogwn ac a hyrwyddwn ni yn Rhondda Cynon Taf: amrywiaeth a chynhwysiant.

"Mae'r unigolion sy'n destun ffocws yn yr arddangosfa wedi gwneud cyfraniadau parhaol i'r gymuned Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol ac i'r gymdeithas yn ei chyfanrwydd. Gwych o beth yw fod Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi cael y cyfle i hyrwyddo'r arddangosfa ryfeddol hon yn ystod penwythnos agoriadol Mis Hanes LHDT.

"Anogaf bawb i ddod, darganfod nifer o storïau diddorol, a dangos eich cefnogaeth i Fis Hanes LHDT.”

Bydd arddangosfa Eiconau a Chynghreiriaid  yn cael ei dangos yn Nhaith Pyllau Glo Cymru, Parc Treftadaeth Cwm Rhondda ddydd Sadwrn 3 Chwefror. Croeso i bawb ymweld â hi AM DDIM!

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 31st Ionawr 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.