RobertWhite

Robert White

Mae Robert White, a ddaeth yn ail ar Britain's Got Talent, yn dod â'i sioe, The Tank Top Tour, i Rondda Cynon Taf y flwyddyn nesaf.

Yn rhan o'i daith ledled y DU, bydd Robert yn Theatr y Colisëwm, Aberdâr, ddydd Sadwrn, 23 Mawrth 2019. Mae tocynnau ar werth nawr 

Daeth Robert yn ail ar Britain's Got Talent, a gwnaeth argraff ar feirniaid y sioe gyda'i hiwmor a'i ddawn gerddorol, ac erbyn hyn mae'n cychwyn ar ei daith sioe theatr ei hun. 

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis Aelod o'r Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol: "Rydyn ni wrth ein bodd yn croesawu'r dalent newydd sbon yma i Rondda Cynon Taf yn 2019. 

"Er ei fod yn ddifyrwr profiadol, roedd Robert yn llwyddiant mawr gyda gwylwyr teledu, yn ogystal â'r beirniaid yn 2018 ac rwy'n siŵr y bydd yn cael croeso cynnes yn Aberdâr. 

"Mae achlysuron fel sioe Robert White yn dangos bod Theatrau RhCT yn parhau i gynnal perfformiadau perthnasol a diddorol, sydd at ddant cefnogwyr ein theatrau. 

"Mae hefyd yn dangos bod modd i ni ddenu sioeau a pherfformwyr â phroffil uchel fel hyn i'n lleoliadau, a dod â nhw'n agosach at y rhai sy'n byw, yn gweithio ac yn eu mwynhau eu hunain yn Rhondda Cynon Taf. "

 Mae Robert yn enwog am ei amseriad comedi gwych a'i arddull unigryw, yn ogystal â'i dancdopiau nodweddiadol. Y sioe yma yw ei unig un yn Rhondda Cynon Taf, ac mae eisoes yn ymddangos yn boblogaidd, gyda thocynnau'n gwerthu yn gyflym. 

Cyn dod i amlygrwydd ar Britain's Got Talent, roedd Robert eisoes wedi denu nifer enfawr o ddilynwyr fel perfformiwr rheolaidd yng Ngŵyl Ffrinj Caeredin. Gwnaeth argraff ar feirniaid a chynulleidfaoedd, gan ennill edmygedd y cyhoedd. 

Nodwch: Mae'n bosib bydd Robert White - The Tank Top Tour yn cynnwys hiwmor sy'n addas i oedolion ac iaith gref, felly rydyn ni'n argymell y sioe yma ar gyfer pobl 16 oed a hŷn. 

Bydd perfformiad o Robert White - The Tank Top Tour yn Theatr y Colisëwm, Aberdâr, ddydd Sadwrn, 23 Mawrth (7.30pm). Mae tocynnau ar gael am £19.50 o'r Swyddfa Docynnau neu ar-lein ar www.rct-theatres.co.uk/cy/. Ffoniwch 03000 040 444.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 14th Mawrth 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.