AFD2018

Roedd achlysur Diwrnod y Lluoedd Arfog yn Rhondda Cynon Taf yn llwyddiant ysgubol, gyda channoedd o bobl yn ymuno yn y dathliadau. 

Cafodd ei gynnal ddydd Sadwrn (7 Gorffennaf) ym Mharc Coffa Ynysangharad, Pontypridd, gan ddechrau am hanner dydd gyda Gorymdaith Filwrol o gwmpas y Parc, dan arweiniad Marsial Kelvin Mulligan. 

Meddai Dirprwy Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf a Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog, y Cynghorydd Maureen Webber: "Mae'n hachlysur Diwrnod y Lluoedd Arfog, sy'n cael ei gynnal gennyn ni mewn gwahanol leoliadau ar draws ein Bwrdeistref Sirol bob blwyddyn, yn rhoi cyfle i'r Cyngor a chymunedau'r Fwrdeistref ddod at ei gilydd i goffáu a dathlu ein Lluoedd Arfog a chymuned y Lluoedd Arfog ehangach, a'u haberth ddyddiol i'n cadw ni'n ddiogel. 

"Dim ond ychydig wythnosau yn ôl roedden ni wedi dod ynghyd ym Mharc Coffa Ynysangharad i roi Rhyddfraint ein Bwrdeistref Sirol i Weinyddiaeth Amddiffyn Sain Tathan, a holl Bersonél Gwasanaeth Lleol yr Awyrlu Brenhinol, o'r gorffennol i'r presennol. 

"Hefyd, nododd y Cyngor ei 'barch a'i edmygedd' tuag at ddewrder, ymroddiad a llwyddiannau'r Awyrlu Brenhinol, yn ystod ei ganmlwyddiant. 

"Yn wir, roedd yn achlysur gwych a fydd yn cael ei gofio am amser maith. 

"Mae gyda'r Awdurdod Lleol yma gysylltiad hir â'r Lluoedd Arfog ac mae'n falch o fod yn un o'r Awdurdodau Lleol cyntaf yng Nghymru i sefydlu Cyfamod y Lluoedd Arfog yn ôl yn 2012. 

"Cafodd ymroddiad y Cyngor ei bwysleisio eto ar 2 Mehefin, wrth i ni ymrwymo i barhau i gefnogi Cymuned ein Lluoedd Arfog, ym mhresenoldeb Comodor Dai Williams, Swyddog yr Awyrlu Brenhinol yng Nghymru. 

"Mae yna deimlad dyfnach o dristwch gydag ein hachlysur Diwrnod y Lluoedd Arfog ni eleni wrth i ni goffáu canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf yn ogystal â rhoi diolch i'r rheiny o'r gorffennol a'r rheiny heddiw sy'n parhau i'n diogelu bob dydd, yma a thramor." 

Roedd darlleniadau gan reolwr ardal y Lleng Brydeinig Frenhinol yng Nghymru, Antony Metcalfe, ac Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Andrew Morgan. 

Ymunodd y cyhoedd â'r gwesteion nodedig wrth ganu'r emynau O Valiant Hearts, Cwm Rhondda ac Our God, Our Help In Ages Past. Yna cafodd yr Utgorn Olaf ei chanu, gyda dwy funud o dawelwch i ddilyn ac yna'r Gerdd, a gafodd ei darllen gan Ken Terry, o'r Lleng Brydeinig Frenhinol. 

Yn dilyn darlleniad gan Gadetiaid Awyr Pontypridd, roedd anerchiad Diwrnod y Lluoedd Arfog wedi'i ddarllen gan yr Is-gyrnol Gareth Pennell, sydd wedi ymddeol. 

Cafodd Beddargraff Kohima ei ddarllen gan Ken Terry cyn i bawb ganu Hen Wlad Fy Nhadau a God Save The Queen. 

Yn dilyn gwasanaeth Diwrnod y Lluoedd Arfog a Chodi'r Faner, roedd achlysur Diwrnod Hwyl i'r Teulu y Lluoedd Arfog. Roedd yr atyniadau'n cynnwys teganau gwynt, ffair bleser i blant, Tanc go iawn, Segways, Total Wipeout, Defaid Rodeo, a cherddoriaeth fyw gan The Big Band. 

 Roedd lluniaeth ar werth ac roedd hefyd ystod o stondinau ym Mharc Coffa Ynysangharad yn darparu cyngor a chanllawiau ar y cymorth sydd ar gael i bersonél presennol a chyn-aelodau'r Lluoedd Arfog. 

Mae Diwrnod y Lluoedd Arfog, sy'n cael ei gefnogi gan Gyngor Rhondda Cynon Taf, yn cael ei gynnal bob blwyddyn er mwyn codi ymwybyddiaeth a dathlu cyfraniad yr unigolion sy'n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog yn awr ac yn y gorffennol.  

Dros y blynyddoedd diwethaf cafodd ein hachlysur Diwrnod y Lluoedd Arfog ei gynnal, ac yntau'n rhan o'n dathliadau coffa Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, ar draws y Fwrdeistref Sirol i gydnabod y cysylltiadau rhwng gwahanol gymunedau a'r Rhyfel Byd Cyntaf. 

Yn flaenorol, mae Tonyrefail, Glynrhedynog ac Aberdâr wedi cynnal achlysuron ac eleni, tro Parc Coffa Ynysangharad ym Mhontypridd oedd ef.

I gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â'r achlysuron ar draws Rhondda Cynon Taf, dilynwch Garfan Achlysuron RhCT ar Twitter, @whatsonrct, a rhannu a hoffi What's On Rhondda Cynon Taf ar Facebook.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 11th Gorffennaf 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.