Lido - Swim - Pool - April 2018 - GDPR Approved-17

Gyda'r tymheredd yn cyrraedd 27°C (80°F) yn Rhondda Cynon Taf yr wythnos yma, mae llawer o bobl wedi bod yn mynd i Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, i gadw'n oer. 

Dewch i ymuno â'r parti pwll mwyaf yn Rhondda Cynon Taf!

Mae modd ichi gadw lle ar-lein ar gyfer sesiwn nofio hyd at saith diwrnod ymlaen llaw. Bydd dros 200 o docynnau hefyd ar gael o dderbynfa Lido Ponty o 9am bob dydd, ar sail y cyntaf i'r felin gaiff falu. Nodwch: Does dim modd cadw lle dros y ffôn.

Yn ystod y pedwar diwrnod diwethaf yn unig, mae dros 3,000 o bobl wedi ymweld â Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, gyda dros 1,000 o bobl eisoes wedi archebu tocynnau ar-lein ar gyfer y penwythnos yma. 

Cynlluniwch ymlaen llaw a chadwch eich lle ar sesiwn nofio ar-lein heddiw. Mae modd i chi gadw lle hyd at saith diwrnod o flaen llaw. Cadwch le nawr i osgoi cael eich siomi

Rydyn ni'n disgwyl i'r tywydd braf barhau ac rydyn ni'n cynghori pob ymwelydd i Lido Cenedlaethol Cymru ddod â digon o eli haul a'i daenu'n rheolaidd.

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd a Hamdden, a Gwasanaethau Treftadaeth: "Nid oes lle gwell i fod yn y tywydd yma nag yn Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty. Mae ochr y pwll yn lle gwych i fwynhau'r haul ac mae'n bosibl bydd ymwelwyr yn teimlo eu bod nhw dramor.

"Rydyn ni mor falch o gael y cyfleuster yma ar garreg ein drws yn Rhondda Cynon Taf - mae'n atyniad twristaidd gwych i deuluoedd a'r atyniad dŵr awyr agored gorau yn Ne Cymru.

"Mae miloedd o bobl yn ymuno â ni bob wythnos, yn enwedig yn ystod y cyfnod poeth yma. Ewch ar-lein i gadw eich lle a dewch i ymuno â ni i gadw'n oer!"

Mae Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, yn gwbl hygyrch i bobl anabl, gan gynnwys mynediad i'r prif bwll. Pris mynediad i Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, yw £2 i oedolion. Mae mynediad AM DDIM i blant dan 16 oed.

Yn ogystal â'r cyfle i nofio mewn lonydd, ac i nofio'n hamddenol, a Phwll Sblash ar gyfer y rhai bach, mae yna lu o weithgareddau dŵr ar gael yn Lido Ponty drwy gydol tymor 2018.

Bydd modd i ymwelwyr fwynhau teganau gwynt, Aqua Scooterz, Aqua Peddlerz a Water Walkerz am £2.50 yn unig!

Bydd ar agor bob dydd o 7.30am tan 7.15pm, gan ddechrau gyda sesiynau nofio mewn lonydd, ac yna sesiwn nofio a gweithgareddau hamddenol. Mae iddo dri phwll nofio (prif bwll, pwll gweithgareddau a phwll sblash) sy'n cynnig cyfleoedd gwych i deuluoedd, nofwyr selog a nofwyr cymdeithasol o bob oed a gallu, boed glaw neu hindda. 

Wedi'i agor yn 1927 yn wreiddiol, mae Lido Ponty wedi cael ei ailddatblygu yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan ddenu ymwelwyr o bob cwr o'r wlad a thu hwnt.

Ail-gorodd yr atyniad dŵr awyr agored Rhestredig Gradd II gwerth £6.3 miliwn yn swyddogol ar 6 Gorffennaf 2016 gan Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru a'i Huchelder Brenhinol Duges Cernyw. 

Mae Caffi Glan-y-dŵr, sydd ar agor drwy gydol y flwyddyn, yn cynnig llawer o ddanteithion blasus i dynnu dŵr o'r dannedd i bobl o bob oed ac o bob chwaeth mewn bwyd.

Mae maes chwarae antur newydd, Chwarae'r Lido, yn tanio dychymyg ein hymwelwyr iau wrth iddyn nhw chwarae ar y siglenni a'r llithrennau ac archwilio'r twneli. Mae'r parc yma â thema leol, ac yn dathlu ein gorffennol diwydiannol. Bydd Chwarae'r Lido ar agor drwy gydol y flwyddyn hefyd.

Mae Lido Ponty ar agor bob dydd tan 3 Medi. Cadwch le ar sesiwn nofio hyd at saith diwrnod ymlaen llaw heddiw www.lidoponty.co.uk

'Hoffwch' dudalen Lido Ponty ar Facebook a dilynwch @LidoPonty ar Twitter am y newyddion a gwybodaeth ddiweddaraf.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 29th Mehefin 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.