Lloyd Macey

Lloyd Macey fydd seren yr ŵyl gerddoriaeth tri diwrnod yn Nhaith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda dros benwythnos Gŵyl y Banc mis Awst. 

Mae Cerddoriaeth yn y Parc yn argoeli i fod y parti cerddoriaeth awyr agored mwyaf yn Rhondda Cynon Taf yr haf yma. Bydd yr ŵyl yn cynnwys tri diwrnod yn olynol o berfformiadau a cherddoriaeth ar gyfer pob oed, a fydd at ddant pawb. 

Bydd Lloyd Macey yn perfformio'i sioe 'Under the Sky' nos Sadwrn, 25 Awst. Yn dilyn hynny, ddydd Sul, 26 Awst, bydd y bant pres byd-enwog 'Lewis-Merthyr Band' ar y llwyfan. Croesawn rai o berfformwyr 'teyrnged' gorau ym Mhrydain i Gwm Rhondda ar Ddydd Llun Gêyl y Banc (27 Awst) ar gyfer 'Teyrnged yn y Parc'. 

Bydd manylion am brynu tocynnau ar gael yn fuan. 

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a'r Gwasanaethau Treftadaeth: "Bydd yr ŵyl gerddoriaeth yma, ar safle hen bwll glo go iawn, yn addo bod yn Ŵyl y Banc i'w cofio yn Nhaith Pyllau Glo Cymru, yng nghalon Gwlad y Gân. 

“Rydyn ni mor falch o Lloyd Macey, bachgen lleol a wnaeth mor dda yn ystod cystadleuaeth yr X Factor y llynedd. Rydyn ni wrth ein boddau i allu cynnal ei gyngerdd cyntaf erioed. 

"Mae'n briodol iawn bod Lewis-Merthyr Band, a'i hanes balch, yn ymuno â ni i berfformio yn y lleoliad a oedd gynt yn Bwll Glo Lewis Merthyr. 

"Ac i gloi'r penwythnos, rydyn ni wrth ein boddau i allu croesawu'r cyngerdd Teyrnged yn y Parc yn ôl, gyda rhestr newydd o berfformwyr ar gyfer 2018. 

"Mae hyn yn sicr o fod yn benwythnos llawn hwyl â cherddoriaeth at ddant pawb, gyda Thaith Pyllau Glo Cymru yn denu ymwelwyr o ledled y byd." 

Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn un anhygoel i Lloyd, ar ôl iddo ddiddanu miliynau o bobl ar draws y byd fel perfformiwr yn rownd derfynol yr X Factor. Aeth gyda Little Mix ar eu sioe deithiol 'Glory Days' gan berfformio'n fyw i dros 150,000 o bobl ledled y Deyrnas Unedig ac Iwerddon.

Ond yn ôl Lloyd, mae dychwelyd i Gwm Rhondda yn "rhywbeth arbennig", ac mae'n edrych ymlaen at berfformio ar dir cartref o flaen cynulleidfa leol. 

MeddaiLloyd “Gweithiodd fy nheulu ym Mhwll Glo Lewis Merthyr am oesoedd, ac mae'n sicr y bydd yr emosiynau'n llifo wrth i mi berfformio mewn lleoliad mor anhygoel. 

"Mae dychwelyd adref, a lansio fy nghân gyntaf fel unawdydd yn y Cymoedd yn arbennig iawn i mi. Rwy'n gyffrous iawn i allu perfformio cymysgedd o ganeuon y mae pobl yn eu hadnabod, yn ogystal â chaneuon newydd o'm halbwm cyntaf. “ 

Bydd dau grŵp lleol o Rondda Cynon Taf yn cefnogi Lloyd Macey yn ei gyngerdd Under the Sky - Alice Mee-Bishop, a raddiodd o'r BRIT School, a'r band cerddoriaeth annibynnol, The Brocklebank. Dyma'r tro cyntaf i'r ddau ohonyn nhw berfformio mewn gŵyl. 

Bydd Lewis-Merthyr Band yn dilyn eu gwreiddiau yn ôl i'r Daith Pyllau Glo Cymru, safle hen Bwll Glo Lewis Merthyr, ddydd Sul, 26 Awst. 

Bydd Corau Meibion ac unawdwyr Ashley Richards a Joanne Huxton yn ymuno â Lewis-Merthyr Band ar gyfer noson o 'Ffilmiau, Sioeau Cerdd a Mwy!' 

Mae'r noson yma yn un na ddylech chi ei cholli. Bydd y rhaglen yn cynnwys caneuon o'r ffilmiau poblogaidd, ynghyd â chaneuon o fyd y sioeau cerdd, gan orffen ag Overture 1812 gan Tchaikovsky. 

Tua 1855 y cafodd Lewis-Merthyr Band ei sefydlu, sy'n golygu mai ef yw'r band pres hynaf yn yr ardal. Mae wedi derbyn sawl gwobr dros y blynyddoedd, gan gynnwys Band Buddugol Cymru, Pencampwr Cynghrair Cymru a Phencampwr Adloniant Lles y Glowyr (CISWO).  

Mae hefyd wedi cynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth y Pencampwriaethau Ewropeaidd yn Copenhagen, ac wedi ennill Pencampwriaethau Cenedlaethol Prydain Fawr. 

Ddydd Llun, 27 Awst, cawn weld perfformwyr o fri ar lwyfan Teyrnged yn y Parc. Bydd y perfformwyr yn dod â lleisiau adnabyddus Pink, Olly Murs, Robbie Williams, Bruno Mars a Take That i atyniad poblogaidd y Cyngor. 

Bydd yr ŵyl Cerddoriaeth yn y Parc yn digwydd yn Nhaith Pyllau Glo Cymru dros benwythnos Gŵyl y Banc, 25-27 Awst. Am y newyddion diweddaraf ewch i  www.rhonddaheritagepark.com

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 15th Mehefin 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.