DRAM-home-page-465x310

Atyniad newydd ac unigryw ar gyfer Taith Pyllau Glo Cymru yn 2018  yw Dram: Y Profiad Sinematig. Dyma gyfle arbennig i ymwelwyr gael blas ar fywyd glöwr.

Mae atyniad poblogaidd i deuluoedd y Cyngor yn croesawu ymwelwyr o bob rhan o'r byd, gyda phob un ohonyn nhw'n awyddus i fwynhau'r golygfeydd a synau sydd i'w profi wrth weithio dan y ddaear.

Ond mae'r profiad newydd yma'n golygu bod y lofa yma'n unigryw iawn.

Yn ogystal â phrofi golygfeydd a synau glofa go iawn, mae modd i ymwelwyr gymryd sedd ar daith Dram: Y Profiad Sinematig, am brofiad bythgofiadwy.

Cymerwch sedd ar daith rithwir ar y dram olaf o lo wrth iddi ymlwybro tua'r wyneb. Cadwch lygad barcud am ambell i beth annisgwyl ar hyd y ffordd!

Mae Dram: Y Profiad Sinematig ar gael i gwsmeriaid Taith yr Aur Du ac yn brofiad cyffrous ar gyfer y teulu cyfan.

Bydd ymwelwyr yn mynd ar daith rithwir mewn tram a gafodd ei ddefnyddio er mwyn cludo'r glöwyr i'w gweithle a chludo glo ar hyd y rhwydwaith twneli tanddaearol ac i'r wyneb.

Cadwch le ar gyfer eich Taith yr Aur Du drwy ffonio 01443 682036.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 28th Mawrth 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.