Screen Shot 2018-03-09 at 14.45.08

Ydych chi'n chwilio am rywle i fynd â'r plant y Pasg yma? Dewch i Daith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda!

Yn dilyn llwyddiant ysgubol y llynedd, mae achlysur 'Ŵy-a-sbri y Pasg' y Cyngor yn dychwelyd i Daith Pyllau Glo Cymru ar ddydd Gwener y Groglith, 30 Mawrth, a dydd Sadwrn, 31 Mawrth.

Bydd gweithgareddau â themâu yn cynnwys Helfa Wyau Pasg, Celf a Chrefft, a Phaentio Wynebau. Bydd hefyd Reidiau Ffair i Blant a chastell neidio.

Bydd modd mynd ar Daith yr Aur Du ar y ddau ddiwrnod.

Bydd y giatiau ar agor rhwng 10.30am a 4pm ar y ddau ddiwrnod.

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd a Hamdden, sydd â chyfrifoldeb dros dreftadaeth ac atyniadau i ymwelwyr: "Mae achlysur Ŵy-a-sbri y Pasg o hyd yn hynod o boblogaidd gyda theuluoedd Rhondda Cynon Taf ac yn denu ymwelwyr o du hwnt i'n Bwrdeistref Sirol.

"Mae hyn yn glod i atyniad Taith Pyllau Glo Cymru fel cyrchfan boblogaidd i deuluoedd. Mae'r atyniad yn parhau i elwa o fuddsoddi parhaus gan y Cyngor.

"Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae buddsoddiad y Cyngor wedi arwain at gyfleuster digidol/sain newydd a chyffrous, ail-lunio'r drefn fewnol ac agor Caffi Bracchi a'r arddangosfa newydd.

"Rydyn ni'n argymell eich bod chi'n cadw lle'n gynnar ar gyfer achlysur poblogaidd Helfa Wyau Pasg.

"Dewch yn llu a mwynhewch ddiwrnod arbennig gyda'r teulu cyfan yn Nhaith Pyllau Glo Cymru dros wyliau'r Pasg – bydd ein glowyr wrth eu boddau yn eich gweld chi."

Bydd achlysur ‘Ŵy-a-sbri’ yn cael ei gynnal yn Nhaith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda ddydd Gwener 30 Ebrill a dydd Sadwrn 31 Ebrill. Bydd y giatiau ar agor rhwng 10.30am a 4pm ar y ddau ddiwrnod. Pris mynediad yw £2.50.

Hoffech chi ragor o fanylion am yr holl atyniadau yn Nhaith Pyllau Glo Cymru? Mae croeso i chi ffonio 01443 682036 neu fynd i https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Tourism/RhonddaHeritagePark/Home.aspx.

Noder: Bydd cost ychwanegol ar gyfer paentio wynebau, reidiau ffair i blant, Teithiau Aur Du a'r castell neidio.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 9th Mawrth 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.