Jools-Holland-sitting-at-the-piano---photo-by-Mary-McCartney

Jools Holland

Bydd Gŵyl Gelfyddydau Cwm Rhondda – y gyntaf erioed – yn cael ei chynnal yr haf yma. Cyngerdd gan Jools Holland and his Rhythym and Blues Orchestra, gan gynnwys Gilson Lavis, yw'r perfformiad cyntaf i gael ei gyhoeddi.

Bydd yr achlysur yma, sy'n newydd i galendr celfyddydol a diwylliannol Cymru, yn digwydd mewn sawl canolfan ar hyd a lled Treorci.

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd a Hamdden, sydd â chyfrifoldeb am Wasanaethau Diwylliannol: "Mae'r Cyngor wrth ei fodd i chwarae rhan arweiniol yng Ngŵyl Gelfyddydau Cwm Rhondda gyntaf yn Nhreorci.

"Bydd yr Ŵyl yn denu rhai perfformwyr arbennig i'r ardal, ac rydym ni wrth ein bodd i gyhoeddi mai Jools Holland a'i gerddorfa, yng nghwmni gwesteion arbennig, fydd y perfformwyr cyntaf.

"Mae denu enw o fri ym myd cerddoriaeth ac adloniant i Theatr y Parc a'r Dâr yn dystiolaeth o safon y perfformwyr rydyn ni'n eu croesawu i'n theatrau.

“Mae Treorci yn dref sydd â threftadaeth gerddorol gyfoethog iawn. Mae hi'n gartref i Theatr y Parc a'r Dâr, ac yn y dref yma y recordiodd Max Boyce ei albwm cyntaf 'Live at Treorchy'. Diolch i lwyddiant yr albwm hwn, daeth Max Boyce yn enw cyfarwydd iawn yn y byd cerddoriaeth.

"Rwy'n siwr y bydd yr ŵyl yma'n taflu goleuni pellach ar Dreorci, a hithau'n ardal
sy'n hanfodol bwysig i ddiwylliant. Rydyn ni'n rhagweld y bydd yr achlysur yn rhan bwysig o'r calendr Celfyddydau. 

"Byddwn ni'n cyhoeddi enwau rhagor o berfformwyr mewn dim o dro. Bydd Gŵyl Gelfyddydau Cwm Rhondda yn llwyddiant ysgubol, rwy'n siwr."

Bydd cyngerdd gan Jools Holland and his Rhythym and Blues Orchestra, gan gynnwys Gilson Lavis, yn Theatr y Parc a'r Dâr ddydd Gwener, 29 Mehefin.

Bydd tocynnau ar gyfer cyngerdd Jools Holland and his Rhythym and Blues Orchestra ar werth ddydd Mercher, 14 Mawrth. Y disgwyl yw byddan nhw i gyd yn gwerthu yn gyflym, felly mynnwch eich tocynnau'n gynnar er mwyn osgoi siom. 

Mae Brenin byd y boogie-woogie, Jools Holland, yn eicon gwirioneddol i Brydain. Bydd e'n rhannu'r llwyfan gyda llu o westeion eraill, gan gynnwys Marc Almond, Ruby Turner, Louise Marshall a Rosie Mae.

Mae'n enwog am ei sioeau byw cyffrous yn cynnwys cymysgedd o gerddoriaeth boogie-woogie, swing, jas, a Rhythm a'r Felan. Gyda'i fand o 20 o gerddorion, a chantorion gwadd â lleisiau syfrdanol, dyma sioe mae rhaid ei gweld.

Mae'r cyngerdd yma am un noson yn unig yn rhan o Ŵyl Gelfyddydau Cwm Rhondda ehangach, Treorci.

Ymhlith gwesteion Jools fydd Marc Almond o Soft Cell, sydd wedi gwerthu dros 300 miliwn o recordiau trwy'r byd i gyd. Mae ei ganeuon enwog yn cynnwys Say Hello, Wave Goodbye; Touch and Tainted Love.

Cyn-ddrymiwr band Squeeze o'r 70au yw Gilson Lavis. Erbyn hyn mae e'n aelod o Gerddorfa Jools Holland.

Mae Rugby Turner yn perfformio'n rheolaidd gyda Jools Holland a'i gerddorfa, wrth iddyn nhw fynd ar daith ac ar y teledu. Mae hi wedi rhyddhau 17 o albymau hyd yn hyn.

Bydd Jools Holland a'i Gerddorfa a'i westeion arbennig yn Theatr y Parc a'r Dâr, Treorci, ddydd Gwener 29 Mehefin am 7.30pm. Pris y tocynnau yw £37.50 sydd ar gael o'r Swyddfa Docynnau ar 03000 040 444 neu ar-lein ar www.rct-theatres.co.uk

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 13th Mawrth 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.