Lido Progress - August 2015-29

Mae Lido Ponty, Lido Cenedlaethol Cymru ar fin cychwyn ei ar gyfer dymor 2018. Bydd yn agor i'r cyhoedd ddydd Gwener, 30 Mawrth. 

Bydd atyniad awyr agored y Cyngor, sy'n boblogaidd iawn gyda theuluoedd, ar agor ar benwythnosau YCHWANEGOL ym mis Ebrill, Mai a Medi.

Mae'r atyniad yn denu ymwelwyr o bob oed a gallu. Bydd Lido Cenedlaethol Cymru yn agor ar gyfer cyfnod o 17 diwrnod dros wyliau Pasg ysgolion rhwng Dydd Gwener y Groglith, 30 Mawrth a dydd Sul, 15 Ebrill.

Bydd yr atyniad blaenllaw yma hefyd ar agor i'r cyhoedd bob dydd rhwng dydd Sadwrn, 26 Mai hyd at ddiwedd mis Medi. Pris mynediad yw £2 fesul oedolion neu AM DDIM i blant dan 16 oed.

Eleni, bydd Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, hefyd ar agor ar y penwythnosau canlynol: 21-22 Ebrill; 28-29 Ebrill, Gŵyl y Banc mis Mai; 5-7 Mai; 12-13 Mai; 19-20 Mai.

Ers i'r atyniad agor ei ddrysau i'r cyhoedd yn 2015, mae Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, wedi croesawu dros 200,000 o ymwelwyr - gyda dros 73,000 o bobl yn ymweld â'r achlysur llynedd.

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd a Hamdden, ac sydd â chyfrifoldeb am Atyniadau i Ymwelwyr: "Mae Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, bellach yn ei bedwerydd dymor ac mae aelodau'r cyhoedd wrth eu boddau gyda'r atyniad. Rydyn ni'n edrych ymlaen at groesawu pawb yn 2018. 

"Does braidd dim amser i'w aros bellach! Mae Lido Ponty yn agor ar Ddydd Gwener y Groglith, 30 Mawrth. Eleni rydyn ni'n cyflwyno dyddiadau ychwanegol yn rhan o gyfnod prawf. 

"Rydyn ni wedi gwrando ar ein cwsmeriaid ac wedi ystyried eu barnau nhw. Rydyn ni'n falch iawn o gyhoeddi ein bod ni'n ymestyn y tymor eleni. Byddwn ni'n defnyddio ffigyrau eleni er mwyn gwneud penderfyniad ynglŷn â pharhau gyda'r dyddiadau ychwanegol yma dros y blynyddoedd nesaf. 

"Rydw i'n siwr y bydd y sesiynau nofio yn ein pyllau cynnes, yn ogystal âg atyniadau eraill, mor boblogaidd ag erioed, boed law neu hindda. Rydyn ni edrych ymlaen at groesawu ein cwsmeriaid rheolaidd, yn ogystal ag wynebau newydd, yn ystod tymor 2018." 

Yn ogystal â'r cyfle i nofio mewn lôn ac i nofio'n hamddenol, a Phwll Sblash ar gyfer y rhai bach, unwaith eto fe fydd llu o weithgareddau ar gael yn Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty drwy gydol  tymor 2018.

Bydd modd i ymwelwyr fwynhau teganau gwynt, Aqua Scooterz, Aqua Peddlerz a Water Walkerz am £2.50 yn unig!

Bydd modd i ymwelwyr gadw lle ar sesiynau nofio a gweithgareddau ar-lein. Yn ogystal â hynny, bydd hyn a hyn o lefydd ar gael bob dydd wrth y dderbynfa. Nodwch: Does dim modd cadw lle dros y ffôn. 

Mae mynediad i Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, AM DDIM i blant dan 16 oed neu £2 fesul oedolyn.

Mae Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, yn gwbl hygyrch i bobl anabl, gan gynnwys mynediad i'r prif bwll.

Mae Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, yn gyfleuster rhestredig Gradd II. Mae nodweddion Lido Ponty yn cynnwys cawodydd dan do ac awyr agored, cyfleusterau newid dan do wedi'u gwresogi, cuddyglau newid awyr agored gwreiddiol wedi'u gwneud o bren, a Chanolfan i Ymwelwyr o'r radd flaenaf, sy'n adrodd hanes anhygoel Lido Cenedlaethol Cymru.

Mae Caffi Glan-y-dŵr, sydd ar agor drwy gydol y flwyddyn, yn cynnig llawer o ddanteithion blasus i dynnu dŵr o'r dannedd i bobl o bob oed ac o bob chwaeth mewn bwyd.

Mae maes chwarae antur newydd, Chwarae'r Lido, yn tanio dychymyg ein hymwelwyr iau wrth iddyn nhw chwarae ar y siglenni a'r llithrennau ac archwilio'r twneli. Mae'r parc yma â thema leol, ac yn dathlu ein gorffennol diwydiannol. Bydd Chwarae'r Lido ar agor drwy gydol y flwyddyn hefyd.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu chi yn 2018!

Ewch i www.lidoponty.co.uk i weld oriau agor y pwll a manylion llawn y penwythnosau ychwanegol.

'Hoffwch' dudalen Lido Ponty ar Facebook a dilynwch @LidoPonty ar Twitter am y newyddion a gwybodaeth ddiweddaraf yn 2018.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 20th Mawrth 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.