The Dram - WME - RHP-18

Mae cannoedd o bobl o bob oed wedi mwynhau taith ar Dram: Y Profiad Sinematig yn rhan o atyniad Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth y Rhondda. 

Bellach ar agor ar Ddydd Sul!

Agorodd yr atyniad sydd ar gael i gwsmeriaid Taith yr Aur Du mewn pryd ar gyfer Gwyliau Pasg yr ysgolion. 

Prynwch docynnau ar-lein heddiw

Dram: Y Profiad Sinematig A hwythau'n eistedd yn y dram, caiff ymwelwyr eu tywys ar daith trwy'r twneli dan ddaear wrth iddyn nhw ddilyn rhwydwaith rheilffordd lawn troeon dan ddaear. 

Mae atyniad poblogaidd i deuluoedd y Cyngor yn croesawu ymwelwyr o bob rhan o'r byd, gyda phob un ohonyn nhw'n awyddus i fwynhau'r golygfeydd a synau sydd i'w profi wrth weithio dan y ddaear. 

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd a Hamdden, sydd â chyfrifoldeb dros y Gwasanaeth Treftadaeth ac Atyniadau i Ymwelwyr: "Rydw i'n falch bod yr atyniad newydd yma yn Nhaith Pyllau Glo Cymru yn boblogaidd gydag ymwelwyr. 

"Hyd yn oed os ydych chi wedi bod i'r atyniad poblogaidd yma o'r blaen, mae'n werth mynd eto i gymryd sedd yn y Dram." 

Mae Dram: Y Profiad Sinematig yn addas ar gyfer pobl o bob oed ac yn ychwanegu at unrhyw ymweliad i Daith Pyllau Glo Cymru, atyniad poblogaidd y Cyngor ar gyfer y teulu cyfan. Mae'r atyniad yma wedi'i leoli ar safle Hen Lofa Lewis Merthyr. 

Mae'r atyniadau Taith Pyllau Glo Cymru yn cynnwys Caffi Bracchi, Siop Anrhegion Traddodiadol o Gymru, a'r Ardal Arddangos newydd.

Bellach ar agor ar Ddydd Sul!

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 1st Mai 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.