MOD

Bydd Rhyddfraint Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn cael ei chyflwyno i'r Weinyddiaeth Amddiffyn Sain Tathan a holl bersonél lleol Yr Awyrlu Brenhinol, ddoe a heddiw, ym Mharc Coffa Ynysangharad, Pontypridd, ddydd Sadwrn 2 Mehefin. 

Dyma achlysur AM DDIM. Mae croeso i bawb ddod yn llu i ddangos eu cefnogaeth. Bydd Y Weinyddiaeth Amddiffyn Sain Tathan hefyd yn arfer ei hawl i orymdeithio trwy ganol tref Pontypridd. Rydyn ni'n annog y cyhoedd i sefyll ar hyd y llwybr i ddangos cefnogaeth tuag at ein lluoedd arfog. 

Mae'r achlysur yn cydnabod 80 o flynyddoedd ers agor safle'r Awyrlu yn Sain Tathan, ac mae hefyd yn 100 o flynyddoedd ers sefydlu'r Awyrlu Brenhinol, ac ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. 

Mae Rhyddfraint y Fwrdeistref Sirol yn anrhydeddu holl ddynion a menywod Rhondda Cynon Taf, ddoe a heddiw, sydd wedi gwasanaethu ac sy’n dal i wasanaethu dros Y Weinyddiaeth Amddiffyn Sain Tathan a'r Awyrlu Brenhinol ehangach, gartref a thramor. 

Bydd achlysur Cyflwyno Rhyddfraint Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf i'r Weinyddiaeth Amddiffyn, a holl bersonél lleol Yr Awyrlu Brenhinol, ddoe a heddiw, yn cael ei gynnal ym Mharc Coffa Ynysangharad, Pontypridd, ddydd Sadwrn 2 Mehefin am 10.30am. 

Comodor yr Awyrlu Dai Williams, Swyddog Awyr Cymru fydd yn derbyn Rhyddfraint y Fwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ar ran Y Weinyddiaeth Amddiffyn Sain Tathan a'r Awyrlu Brenhinol. 

Bydd achlysur Dathlu'r Lluoedd Arfog i'r teulu yn cael ei gynnal ym Mharc Coffa Ynysangharad tan 5pm ar ôl seremoni cyflwyno Rhyddfraint y Fwrdeistref Sirol. Bydd rhywbeth at ddant pawb yn yr achlysur. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu cyhoeddi cyn bo hir. 

Meddai Dirprwy Faer Rhondda Cynon Taf, Y Cynghorydd Steve Powderhill: "Mae Rhyddfraint y Fwrdeistref Sirol wedi cael ei chyflwyno i'r Lluoedd Arfog yn y gorffennol, gan gynnwys Catrawd y Cymry Brenhinol a'r Gwarchodlu Cymreig. 

"Wedi dweud hynny, dyma'r tro cyntaf i'r Awyrlu Brenhinol, Y Weinyddiaeth Amddiffyn Sain Tathan yn bennaf, a hoff bersonél lleol Yr Awyrlu Brenhinol, ddoe a heddiw, gael ei gydnabod. 

"Cafodd Yr Awyrlu Brenhinol, awyrlu annibynnol cyntaf y byd, ei sefydlu ar 1 Ebrill 1918. Cafodd ei ffurfio yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf gyda'r prif amcan o amddiffyn yr awyr dros Brydain – rhywbeth mae'n parhau i'w wneud heddiw. 

"Mae'n briodol felly ein bod ni'n cyflwyno Rhyddfraint Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf i'r Weinyddiaeth Amddiffyn Sain Tathan a’r hoff bersonél sy'n rhan ohoni, ddoe ac heddiw. 

"Gobeithiwn y bydd pobl Rhondda Cynon Taf yn dod yn llu i ymuno â ni ar y diwrnod arbennig yma wrth i ni ddathlu gwaith ac ymrwymiad ein Lluoedd Arfog." 

Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn Sain Tathan yn gartref i Ysgol Hyfforddiant Technegol Rhif 4 a dyma oedd yr uned gyntaf i gael ei ffurfio ar y safle milwrol ym mis Medi 1938. Mae wedi cael ei defnyddio fel ysgol hyfforddiant ers hynny. 

Gyda'i harwyddair 'Knowledge Sustains', cafodd bathodyn yr uned ei gyflwyno i Ysgol Hyfforddiant Technegol Rhif 4 gan Frenin Siôr VI ym mis Awst 1944. 

Rhyddfraint y Fwrdeistref Sirol yw'r anrhydedd mwyaf y mae modd i Awdurdod Lleol ei gyflwyno i rywun. Mae'n cael ei chyflwyno ar gyfer cyflawniad neu wasanaeth anhygoel sy'n gysylltiedig â Rhondda Cynon Taf. 

Bydd anrhydedd o'r fath ond yn cael ei gyflwyno i unigolion a grwpiau o fri. Rhai enwau sydd wedi derbyn y rhyddfraint yn y gorffennol yw Glowyr De Cymru, y tenor Stuart Burrows, y Cymry Brenhinol, y Gwarchodlu Cymreig, yr awdur a'r dramodydd, y diweddar Elaine Morgan OBE, y diweddar Bernard Baldwin MBE sef sylfaenydd y Rasys Nos Galan byd-enwog, Mathew James, goroeswr yr ymosodiad terfysgol yng ngwlad Tunisia a chyn-focsiwr Cymru, Prydain ac Ewrop, y diweddar Dai Dower MBE, y nofiwr Paralympaidd David Roberts CBE; a'r Cory Band. 

Bydd achlysur cyflwyno Rhyddfraint Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf i'r Weinyddiaeth Amddiffyn, a holl bersonél lleol Yr Awyrlu Brenhinol, ddoe a heddiw, yn cael ei gynnal ym Mharc Coffa Ynysangharad, Pontypridd, ddydd Sadwrn 2 Mehefin am 10.30am. Bydd achlysur dathlu'r Lluoedd Arfog yn cael ei gynnal ar ôl y seremoni tan 5pm. Mynediad AM DDIM i'r ddau achlysur. 

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch Garfan Achlysuron Cyngor Rhondda Cynon Taf ar 01443 424191 neu e-bostio achlysuron@rhondda-cynon-taf.gov.uk. Cofiwch ddilyn RCT Events ar Twitter @whatsonrct a rhannu a hoffi tudalen What's On Rhondda Cynon Taf ar Facebook.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 30th Mai 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.