Road Laying - Men at Work - Road Surface - Highways-17

Bydd y Cyngor yn cynnal cynllun gosod wyneb newydd ar y ffordd gwerth chwarter miliwn o bunnoedd ar yr A4058 yn Ystrad. Bydd y gwaith yn dechrau dros y Sulgwyn i leihau'r aflonyddwch i drigolion a busnesau.

Bydd gwaith gosod wyneb newydd ar y ffordd yn rhan o gynllun sylweddol gwerth £250,000 ar hyd yr A4058 trwy Ystrad (ar Ystrad Road, William Street a Gelligaled Road). Dyma ran o ffordd yr A4058 rhwng ei chyffordd â Tyisaf Road a gwaelod Bryn Pen-rhys. Mae'r ffordd mewn cyflwr gwael iawn ar hyn o bryd, a bydd y gwaith yn cynnwys gwaith gosod wyneb newydd ar y ffordd gerbydau gyfan er budd cymudwyr.

Mae'n debygol y bydd y gwaith yn para pythefnos, a bydd e'n cael ei gynnal o ddydd Mawrth 29 Mai. Bydd y gwaith yn cael ei gynnal trwy ddefnyddio mesurau rheoli traffig dros dro, wedi'i gwblhau mewn cyfnodau treigl gan ganolbwyntio ar un rhan o'r ffordd ar y tro.

Bydd gwaith gosod wyneb newydd brys yn cael ei gynnal ar Partridge Square yn Llwynypïa yn dilyn cynllun Ystrad. Bydd y gwaith yma gwerth £40,000 hefyd yn cael ei gwblhau gan ddefnyddio mesurau rheoli traffig yn yr ardal leol.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Priffyrdd: "Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i wella ei briffyrdd fel blaenoriaeth trwy gynllun #buddsoddiadRhCT, ac mae hyn yn cynnwys gwaith trwsio ffyrdd lle bo angen. Yn dilyn dau gyfnod o dywydd garw eleni, mae'r Cyngor wedi dyrannu cyllid ychwanegol ar gyfer cynlluniau trwsio sy'n ychwanegol at ei Raglen Gyfalaf y Priffyrdd.

"Mae'r Cyngor wedi cynnal nifer o gynlluniau gosod wyneb newydd ar y ffordd yn ddiweddar – gan gynnwys yr A4058 rhwng Trehopcyn a Threhafod, ac ar Heol Merthyr trwy Lwydcoed. Mae hyn yn dilyn gwaith gosod wyneb newydd ar y ffordd ar ffyrdd mynydd y Maerdy a mynydd y Rhigos y flwyddyn ddiweddaf. Mae miloedd o deithwyr yn dibynnu ar y llwybrau yma bob dydd ac yn gweld budd y gwaith.

"Mae'r Cyngor yn buddsoddi £250,000 i osod wyneb newydd ar ran sylweddol o ffordd yr A4058 yn Ystrad rhwng ei chyffordd â Tyisaf Road a gwaelod Bryn Pen-rhyn. Mae cynllun yn cael ei gynnal dros ran sylweddol o ffordd mewn ardal brysur felly rydyn ni wedi amserlenni'r gwaith dros y Sulgwyn i leihau'r aflonyddwch.

"Mae'n debygol y bydd y cynllun yn achosi aflonyddwch, ond mae'r gwaith yn cael ei gynnal er budd cymudwyr ar gyfer y dyfodol trwy wella cyflwr y ffordd. Hoffwn i ddiolch i drigolion a chymudwyr ymlaen llaw am eu cydweithrediad."

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 21st Mai 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.