Lido - Swim - Pool - April 2018 - GDPR Approved-12

Y dilyn ei llwyddiant ysgubol y llynedd, mae sesiwn Nofio Gŵyl San Steffan yn Lido Cenedlaethol Cymru, Pontypridd, yn ôl ar gyfer 2018. 

Bydd drysau atyniad dŵr awyr agored y Cyngor yn agor i'r holl deulu unwaith eto ddydd Mercher, 26 Rhagfyr, ar gyfer ei sesiwn Nofio Gŵyl San Steffan flynyddol. 

Mae modd cadw lle ar-lein ar gyfer y sesiynau o ddydd Llun, 3 Rhagfyr am 9.30am a byddan nhw ar gael ar sail y cyntaf i'r felin. Nodwch: Fydd ddim modd cadw lle dros y ffôn. 

Bydd y sesiwn nofio gyntaf yn cychwyn am 8:30am. Pris mynediad yw £3 (Plant), £6 (Oedolion), fydd yn cynnwys diod boeth a thoesen Nadoligaidd. 

Yn ogystal â chadw lle ar-lein, bydd modd i'r cyhoedd gadw lle ar sesiwn Nofio Gŵyl San Steffan yn bersonol yn Nerbynfa Lido Ponty, Lido Cenedlaethol Cymru, o ddydd Llun, 3 Rhagfyr, rhwng 9.30am a 2.30pm. 

Aeth dros 500 o bobl i atyniad nofio awyr agored poblogaidd y Cyngor ar Ŵyl San Steffan er mwyn mwynhau sesiwn nofio awyr agored yn y pyllau cynnes y llynedd. 

Dyma fydd y cyfle olaf eleni i nofio yn Lido Ponty, Lido Cenedlaethol Cymru. Mae wedi croesawu dros 266,000 o ymwelwyr ers iddo agor yn 2015 a bydd y sesiwn yma'n ffordd wych i gloi tymor sydd wedi bod yn llwyddiant ysgubol. 

Ers dechrau'r tymor ym mis Mawrth, a gyda diolch i dywydd godidog yr haf, mae dros 91,000 o bobl wedi ymweld â'r atyniad dŵr awyr agored i'r teulu eleni – cynnydd o dros 16,000 o ymwelwyr o'i gymharu â'r tymor blaenorol. 

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a'r Gwasanaethau Treftadaeth: "Dyma ein tymor prysuraf erioed yn Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty. Mae nifer o ffactorau wedi cyfrannu at y llwyddiant yma - yn enwedig tywydd gwych yr haf yma a'r cyfleuster heb ei ail sy'n addas i bob oedran a phob gallu nofio. 

"Mae'r sesiwn Nofio Gŵyl San Steffan bob amser yn achlysur poblogaidd ac mae'n denu ymwelwyr o bob cwr. Mae'n siŵr bydd sesiwn eleni yr un mor llwyddiannus, felly mynnwch le cyn gynted ag y bo modd gan fod galw mawr am y lleoedd prin yma. 

"Dathlwch ŵyl y Nadolig drwy nofio yn yr awyr agored. Mae'n weithgaredd hwyl. Does dim awyrgylch tebyg i sesiwn Nofio Gŵyl San Steffan." 

Bydd pum sesiwn nofio awr o hyd ar Ŵyl San Steffan (8.30am-9.30am; 9.45am-10.45am; 11.00am-12.00pm; 12.15pm-1.15pm; 1.30pm-2.30pm). Dim ond y prif bwll fydd ar agor ar y diwrnod.

 

Mae Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, ar gau dros y gaeaf ar hyn o bryd. Mae Caffi Glan-yr-afon a Lido Play, yr ardal chwarae i blant awyr agored ym Mharc Coffa Ynysangharad, Pontypridd, ar agor drwy'r flwyddyn.

 

Hoffech chi'r newyddion diweddaraf am y Lido? Croeso i chi fynd i www.lidoponty.co.uk. Cofiwch am dudalennau Facebook a Twitter Lido Ponty hefyd.

 

 

  • Bydd Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, yn agor ar gyfer sesiwn Nofio Gŵyl San Steffan ddydd Mercher, 26 Rhagfyr, a fydd yn cynnwys diod gynnes a thoesen Nadoligaidd. Bydd sesiynau'n rhedeg o 8.30am, gyda lleoedd ar gael ar sail y cyntaf i'r felin.
Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 28th Tachwedd 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.