Skip to main content

Galw Mawr i Gystadlu yn Rasys Nos Galan

NG2017A

Mae galw enfawr wedi bod am leoedd i gystadlu yn y Rasys Nos Galan sy'n dathlu eu penblwydd yn 60 oed eleni. Mae pob ras yn llawn erbyn hyn. 

Mae disgwyl i filoedd o bobl deithio i Aberpennar ar 31 Rhagfyr ar gyfer yr achlysur blynyddol sy'n enwog ar draws y byd. 

Bydd 325 o gystadleuwyr yn y Ras Elit, bydd dros 1,000 o bobl yn cymryd rhan yn y Ras Hwyl 5K i Oedolion a bydd dros 350 o bobl ifainc yn cymryd rhan yn y rasys amrywiol i blant. 

Roedd modd cofrestru ar-lein o ddechrau mis Medi - pedwar mis cyn noson y ras a chafodd y ffioedd cofrestru eu cadw'r un fath â rhai 2017. Agorodd y system gofrestru ar-lein dros dri chyfnod ar wahân, ar dair adeg wahanol, er mwyn rhoi cyfle i bawb gofrestru. 

Mae pob categori yn llawn. 

Caiff y Rasys Nos Galan eu cynnal yn Aberpennar bob blwyddyn er cof am Guto Nyth Brân, y rhedwr chwedlonol. Cyngor Rhondda Cynon Taf sy'n eu trefnu, ar y cyd â Phwyllgor Nos Galan. 

Dechreuwyd yr achlysur byd-enwog ym 1958 gan Bernard Baldwin MBE, a fu farw yn 2017, yn 91 oed. 

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Cadeirydd Pwyllgor Nos Galan ac Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: "Mae galw mawr bob amser am leoedd i gymryd rhan yn y ras ac rydyn ni wrth ein boddau bod mwy o bobl nac erioed o'r blaen eisiau bod yn rhan o'r achlysur arbennig yma.

"Mae Rasys Nos Galan yn un o uchafbwyntiau'r calendr athletau ac maen nhw'n denu cystadleuwyr o bell ac agos.

"Roedden ni'n gwybod y byddai'r galw am leoedd eleni ar gyfer yr achlysur arbennig yma yn fawr, ond rydyn ni wedi cael ein synnu gan yr ymateb.

"Dyma'r amser i'r bobl sydd wedi cofrestru ddechrau eu hyfforddiant personol ar gyfer yr achlysur. "Cewch chi wneud hyn yn yr awyr agored neu mewn un o'n Canolfannau Hamdden ar draws Rhondda Cynon Taf, gan ddefnyddio ein Cynllun Hyfforddi Nos Galan unigryw.

"Os nad oedd modd i chi fachu lle mewn ras, cewch chi ddod ar y noson ac ymuno â'r miloedd o wylwyr sy'n sefyll ar hyd y llwybr i fod yn rhan o barti Nos Galan mwyaf Rhondda Cynon Taf. Helpwch ni i wneud y noson yma yn un i'w chofio."

Cynllun Rhedeg Nos Galan - o'r Soffa i 5 cilomedr

O ganlyniad i'r galw enfawr am leoedd, ni fydd cyfle i gofrestru ar gyfer y rasys ar y noson.

Bydd yr achlysur yn cynnwys sawl Ras i Blant, Ras Elit a Ras Hwyl 5km o gwmpas canol tref Aberpennar. Bydd arddangosiad Tân Gwyllt ysblennydd i ddathlu penblwydd yr achlysur yn 60.

Bob blwyddyn, mae Rhedwr Dirgel enwog sy'n cynrychioli ysbryd Guto Nyth Brân. Rhedwyr Dirgel Nos Galan 2017 oedd cyn-bencampwr paffio'r Byd Nathan Cleverly, a'r chwaraewr rygbi dros Gymru a'r Llewod Prydeinig a Gwyddelig Colin Charvis.

Nodwch: Chewch chi ddim trosglwyddo lleoedd mewn rasys i bobl eraill. Bydd unrhyw un sy'n defnyddio rhif unigryw person arall yn cael ei ddiarddel o'r ras. 

Bydd cyfleusterau Parcio a Theithio ar gael eto ar y noson. Bydd y ras yn dilyn llwybr diwygiedig eleni o ganlyniad i'r gwaith adeiladu ar gyfer y cynllun Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm sydd werth miliynau o bunnoedd.

I gael y newyddion diweddaraf, dilynwch Rasys Nos Galan ar Twitter a Facebook. Hefyd, ewch i www.nosgalan.co.uk. Am ragor o fanylion ffoniwch Garfan Achlysuron y Cyngor ar 01443 424123 neu e-bostio achlysuron@rhondda-cynon-taf.gov.uk  

Wedi ei bostio ar 20/11/18