santa

 

 

Mae Apêl Siôn Corn Cyngor Rhondda Cynon Taf yn sicrhau bod pob plentyn yn cael dathlu'r Nadolig ac mae'r cynllun bellach ar agor!

Llynedd, roedd preswylwyr, busnesau a sefydliadau caredig RhCT wedi rhoi 2,300 o anrhegion i blant a fyddai ddim, o bosibl, wedi derbyn anrheg i'w hagor ar fore Nadolig.

Diolch i'w haelioni, roedd gan bob un o'r plant yma – sydd wedi'u nodi gan weithwyr cymdeithasol – fwy nag un anrheg i'w hagor ac roedd pob un o'r anrhegion yma wedi cael eu dewis gan ystyried oedran y plentyn.

Mae cefnogi Apêl Siôn Corn yn hawdd i'w wneud! Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw e-bostio: gwasanaethauigwsmeriaid@rhondda-cynon-taf.gov.uk neu ffonio 01443 425025 a rhoi gwybod i gorachod Siôn Corn sawl plentyn rydych chi'n dymuno prynu anrheg ar eu cyfer nhw.

Byddan nhw'n anfon enw ac oedran y plentyn atoch chi. Bydd yr enw rydych chi'n ei dderbyn yn enw amgen, er mwyn diogelu hunaniaeth y plentyn, ond bydd yr enw yn cynrychioli plentyn go iawn yn Rhondda Cynon Taf.

Mae modd i chi ffonio neu e-bostio tan 30 Tachwedd. Nodwch, bydd y llinellau ar agor rhwng 9.30am a 4.30pm o ddydd Mawrth i ddydd Gwener.

Byddan nhw hefyd yn anfon manylion y mannau casglu atoch chi fel bod modd i chi ddewis y man casglu agosaf atoch chi. Rhaid i bob anrheg bod mewn bag anrhegion agored yn y man casglu erbyn 7 Rhagfyr!

Bydd defnyddwyr gwasanaethau'r Nadolig o wasanaeth Learning Curve y Cyngor, a'u staff cynorthwyol, yn casglu'r holl anrhegion o'r holl fannau casglu a sicrhau eu bod nhw yng nghartrefi'r plant ar ddydd Nadolig.

Y Cynghorydd Tina Leyshon: "Dyma apêl sydd wedi dod yn draddodiad poblogaidd a llwyddiannus yn Rhondda Cynon Taf yn ystod y Nadolig ac, y llynedd, cyflwynwyd 2,300 o roddion i blant llai ffodus nag eraill. 

Diolch i'ch caredigrwydd, roedden ni'n gallu profi i gannoedd o blant, efallai fel arall fyddai ddim wedi derbyn anrheg, bod y Nadolig yn bodoli yn Rhondda Cynon Taf. 

Rydyn ni'n benderfynol i wneud Apêl Siôn Corn 2018 yn llwyddiant hyd yn oed yn fwy – a gallwn wneud hynny gyda'n gilydd!"

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 6th Tachwedd 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.