RHP - Halloween 2018 - WME - GDPR Approved-5

Mwynhaodd miloedd o bobl dri diwrnod o hwyl arswyd yn Nhaith Pyllau Glo Cymru. 

Digwyddodd yr achlysur Rhialtwch Calan Gaeaf yn atyniad twristiaid poblogaidd y Cyngor rhwng 29 a 31 Hydref, ac roedd yn llawn adloniant ac arswyd ar gyfer y teulu cyfan. 

Cafodd Taith Pyllau Glo Cymru, sy'n gartref i'r Dram: Y Profiad Sinematig, ei thrawsnewid ar gyfer yr achlysur Rhialtwch Calan Gaeaf. Roedd yn llawn gweithgareddau sy'n nodweddiadol o'r 'Cyfnod Codi Braw' gan gynnwys sesiwn cerfio pwmpenni, helfa pwmpenni, paentio wynebau, celf a chrefft a sioe Calan Gaeaf arbennig, oll yn unigryw lleoliad. 

Cafodd pawb lawer o hwyl yn cerfio'u pwmpenni, ac aeth unrhyw wastraff i'w ailgylchu drwy gynllun ailgylchu gwastraff bwyd y Cyngor. 

Gofynnwch am gadi gwastraff bwyd ar-lein heddiw

Mwynhaodd teuluoedd y Sioe Calan Gaeaf a oedd yn cynnwys y diddanwr poblogaidd, Chunky Russell, ynghyd â'r Helfa Pwmpenni a gweithgareddau celf a chrefft. 

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a'r Gwasanaethau Treftadaeth: "Unwaith eto, mae'r achlysur Rhialtwch Calan Gaeaf yn Nhaith Pyllau Glo Cymru wedi bod yn llwyddiant ysgubol, gyda miloedd o ymwelwyr yn mwynhau dros dri diwrnod. 

"Mae Taith Pyllau Glo Cymru yn atyniad poblogaidd ymhlith teuluoedd drwy gydol y flwyddyn. Mae disgwyl i filoedd yn rhagor ddod yn ystod yr wythnosau i ddod pan fydd Ogof Siôn Corn yn agor ar gyfer cyfnod y Nadolig. 

"Mae'r Siop Gymreig draddodiadol hefyd yn le perffaith i brynu anrhegion Nadolig." 

Ydych chi wedi cadw'ch lle ar daith i Ogof Siôn Corn eto? Cadwch eich lle nawr er mwyn osgoi cael siom.

Mae Taith Pyllau Glo Cymru eisoes wedi'i sefydlu ymhlith atyniadau twristiaid mwyaf poblogaidd y Cyngor ar gyfer teuluoedd, ac mae nodweddion gwreiddiol yn cynnwys Taith Dywys Dan Ddaear, Gêr Pen Pwll, Tai Weindio Trefor a Bertie ac iard coblau'r pwll glo. 

O ganlyniad i alw sylweddol ar gyfer Ogof Siôn Corn, rydyn ni'n argymell eich bod chi'n cadw'ch lle ymlaen llaw er mwyn osgoi cael siom. 

Bydd Ogof Siôn Corn ar agor yn Nhaith Pyllau Glo Cymru bob dydd o 24 Tachwedd tan Noswyl Nadolig. Ffoniwch
Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 6th Tachwedd 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.