Skip to main content

Hoffech Chi Fod yn Löwr Bach?

WME

Mae grŵp 'Glowyr Bach' ar gyfer plant ifainc yn benodol wedi cael ei sefydlu ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda, Taith Pyllau Glo Cymru. 

Mae sesiynau Glowyr Bach yn cael eu cynnal unwaith y mis ar gyfer plant bach a babanod. Maen nhw'n cynnwys Amser Rhigymau, Adrodd Straeon, a llawer yn rhagor. 

Bydd sesiwn Glowyr Bach nesaf 2018 yn cael ei gynnal ar ddydd Mercher, 10 Hydref, o 11am tan 12pm. Da fyddai cadw lle ymlaen llaw i osgoi siom. Y pris yw £2 y plentyn. 

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a'r Gwasanaethau Treftadaeth: “Mae Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda yn denu ymwelwyr o bob oedran o bedwar ban byd. 

"Mae'r grŵp Glowyr Bach yn llwyddianus iawn yn yr atyniad poblogaidd i deuluoedd gyda babanod a phlant bach. 

"Trwy gyfrwng adrodd straeon a rhigymau, mae Glowyr Bach yn darparu profiadau addysg y blynyddoedd cynnar a fydd o fudd mawr iddyn nhw yn y dyfodol. 

“Mae Glowyr Bach yn helpu i hybu sgiliau cymdeithasol plant ifainc iawn. Bydd y grŵp hefyd yn rhoi cyfle i rieni, cynhalwyr/gofalwyr, gwarcheidwaid a thad-cuod a mam-guod i gadw cysylltiad â'u cymuned ehangach.” 

Mae Glowyr Bach yn cael ei redeg gan Wasanaeth Treftadaeth y Cyngor yn Nhaith Pyllau Glo Cymru, Parc Treftadaeth Cwm Rhondda. 

Bydd sesiwn nesaf y Glowyr Bach yn cael ei chynnal ddydd Mercher, 10 Hydref o 11am tan 12pm, ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda. Hoffech chi ragor o fanylion?  Ffoniwch 01443 682036

 

Wedi ei bostio ar 09/10/18