Skip to main content

Rhialtwch Calan Gaeaf

Rhondda Heritage Park - Halloween 2017 - Pumpkin - Show - Children-50

Mae lleoedd ar gyfer ein hachlysur Rhialtwch Calan Gaeaf heddiw yn llawn.  I osgoi siom, peidiwch â dod os nad ydych chi wedi trefnu’ch tocynnau’n barod.  Diolch am eich cefnogaeth ardderchog. Mwynhewch!

Bydd Taith Pyllau Glo Cymru, atyniad twristiaid poblogaidd y Cyngor a chartref Dram : Y Profiad Sinematig, yn cael ei drawsnewid am gyfnod byr - mae'n brofiad na ddylid ei golli i deuluoedd â phlant ifainc. 

Bydd Rhialtwch Calan Gaeaf, sy'n cael ei gynnal rhwng 29 a 31 Hydref, yn cynnwys yr holl bethau sy'n gysylltiedig â Chalan Gaeaf yn draddodiadol, gan gynnwys Cerfio Pwmpenni, Helfa Pwmpenni, Paentio Wynebau, Celf a Chrefft a Sioe Calan Gaeaf arbennig sy'n unigryw i Daith Pyllau Glo Cymru. 

Cewch lawer o hwyl gyda'ch plant bach yn gwneud mygydau Calan Gaeaf ac ymunwch â'ch plant ar yr Helfa Pwmpenni. Rhowch gynnig ar Gerfio Pwmpenni a chreu llawer o wynebau brawychus. 

Ymunwch yn y gweithgareddau celf a chrefft, sy'n cael eu cynnal ar y cyd â Craft of Hearts, ac ewch â'ch crefftau Calan Gaeaf adref gyda chi. Cewch gyfle hefyd i fwynhau'r Sioe Calan Gaeaf, gyda'r diddanwr poblogaidd i blant, Chunky Russell. 

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a'r Gwasanaethau Treftadaeth: "Mae Rhialtwch Calan Gaeaf yn Nhaith Pyllau Glo Cymru bob amser yn boblogaidd gydag ymwelwyr ifainc sy’n dod i'n hatyniad twristaidd ar gyfer teuluoedd. Mae'n cynnig llawer o weithgareddau dros y tri diwrnod sy'n llawer o hwyl i'r teulu cyfan. 

"Bydd modd i ymwelwyr gadw lle ar daith Nadoligaidd i Ogof Teganau Siôn Corn, achlysur hynod boblogaidd arall yn Nhaith Pyllau Glo Cymru. Bydd yr atyniad yn cael ei droi'n brofiad Nadoligaidd unigryw i'w fwynhau ar ben yr holl atyniadau arferol." 

Cadwch le nawr: Ogof Teganau Siôn Corn  

Cadwch le nawr: Dram: Y Profiad Sinematig

Newydd ar gyfer 2018, Dram: Mae'r Profiad Sinematig yn rhan o daith dan ddaear yr Aur Du. Mae'n cynnig cip i ymwelwyr i fywyd glöwr wrth iddyn nhw eistedd mewn dram glo i ddechrau eu taith rhithwir drwy'r twneli tanddaearol. 

Wedi'i sefydlu'n gadarn fel un o atyniadau twristiaid teuluol mwyaf poblogaidd y Cyngor, mae nodweddion gwreiddiol Taith Pyllau Glo Cymru yn cynnwys Olwyn Pen Pwll â'r Offer Weindio, Tai Weindio Trefor a Bertie a iard goblog y lofa.

Mae atyniadau'n cynnwys taith dan ddaear yr Aur Du, Café Bracchi a'r Siop Rhoddion Cymreig traddodiadol, y lle delfrydol i ddod o hyd i anrhegion Nadolig unigryw.

Oherwydd y galw, rydyn ni yn eich argymell i gadw lle o flaen llaw ar gyfer Rhialtwch Calan Gaeaf yn Nhaith Pyllau Glo Cymru. 

  • Bydd Rhialtwch Calan Gaeaf 2018 yn cael ei gynnal yn Nhaith Pyllau Glo Cymru ar ddydd Llun, 29 Hydref, tan ddydd Mercher 31 Hydref o 10am tan 4pm yn ddyddiol. Mae pris tocynnau yn £3.50 am bob plentyn. Mae oedolion sy'n gofalu am y plant yn cael mynd AM DDIM. Ffoniwch 01443 682036 neu ewch i www.rhonddaheritagepark.com i brynu tocynnau. 

Nodwch: Codir tâl ychwanegol ar gyfer Paentio Wynebau a Cherfio Pwmpenni.

 

Wedi ei bostio ar 08/10/18