Mayor 100

Ganwyd Nora Greenaway dim ond dau fis cyn diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, ac mae hi newydd ddathlu ei phen-blwydd yn 100 oed yng nghwmni ei theulu a'i ffrindiau. 

Mae hi'n aelod allweddol o'i chymuned yn y Ddraenen Wen, Pontypridd, lle mae ei theulu wedi byw ers 400 mlynedd. Cafodd Mrs Greenaway ddiwrnod gwych, a oedd yn cynnwys ymweliad cartref gan Faer Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Steve Powderhill. 

Roedd Mrs Greenaway, un o saith o blant, yn byw yn Fferm Tŷ Gwyn yn ystod ei phlentyndod ac aeth ymlaen i weithio yng Nghlwb Golff Pontypridd am nifer o flynyddoedd. Cafodd hi dri phlentyn sef Val, Clive a Kerry. 

Mae'r clwb wedi bod yn rhan enfawr o'i bywyd, gyda'i brawd Morgan yn gweithio yno fel Ceidwad y Llain a'i neiaint Alan, Cyn-lywydd y Clwb, a Hilton, y Llywydd presennol. 

Roedd Mrs Greenaway a'i gŵr Clifford yn berchen ar siop pysgod a sglodion ym Mhontypridd am sawl blwyddyn. Aeth ymlaen i gynnal stondin pysgod poblogaidd gyda'i mab ym Marchnad Dan Do hanesyddol Pontypridd, lle bu'n gweithio nes iddi droi'n 84 oed.

Meddai Maer Rhondda Cynon Taf, Y Cynghorydd Steve Powderhill: "Roeddwn wrth fy modd i fynd draw i gwrdd â Nora a'i merch, Val ar ei diwrnod arbennig. 

"Yn ystod ei hoes mae hi wedi gweld cymaint o newid yn y byd ac wedi rhoi ei bywyd i wasanaethu ei chymuned. Mae'n amlwg bod ei theulu, ei ffrindiau a phawb sy'n ei hadnabod yn ei charu." 

Dywedodd ei merch, Val Stead: Hoffwn i ddiolch i'r Maer am ddod draw ac ymuno â'r dathliadau, gan helpu i wneud y diwrnod yn un mor arbennig a chofiadwy i ni i gyd. 

"Derbyniodd fy mam dros 50 o gardiau pen-blwydd, gan gynnwys un oddi wrth y Frenhines. Mae'n braf gwybod bod cynifer o bobl yn dymuno'n dda iddi hi. "

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 16th Hydref 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.