ron jones web

Cafodd Stadiwm Ron Jones y Cyngor, gwerth £3 miliwn, ei agor yn swyddogol gan y cyn-athletwr a dorrodd record Cymru, Prydain, Ewrop a'r Byd.

Dywedodd Ron Jones MBE, a gafodd ei eni yng Nghwmaman, ei fod wrth ei fodd yn dychwelyd adref (ddydd Gwener, 12 Hydref) i agor y trac athletau a'r cyfleuster chwaraeon newydd, gan ddweud y byddai ardaloedd eraill o Gymru yn dyheu am gael stadiwm o'r fath.

Mae Stadiwm Ron Jones yn rhan o fuddsoddiad Addysg a Hamdden ehangach y Cyngor yn Aberdâr, gwerth £67 miliwn. Mae hyn yn cynnwys Ysgol Gyfun Aberdâr a Chanolfan Hamdden Sobell, sydd â'r cyfleusterau diweddaraf, cae chwarae 3G pob tywydd a pharc sglefrio.

Mae'r cyfleusterau yn Stadiwm Ron Jones yn cynnwys trac rhedeg sydd â wyneb polymerig, llifoleuadau, cyfleusterau newid, mannau cyfarfod a swyddfeydd ac eisteddle sydd â 263 o seddi, a fydd yn cael ei enwi'n swyddogol ym mis Tachwedd.

Wrth siarad yn yr agoriad swyddogol, meddai Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Andrew Morgan: "Mae athletau mor bwysig i'r ardal yma. Rydyn ni dafliad carreg o dref Aberpennar, cartref Rasys Nos Galan byd-enwog, sy'n dathlu eu pen-blwydd yn 60 oed eleni.

"Mae cryn dipyn o amser i fynd o hyd cyn yr achlysur arbennig eleni, ond mae pob ras eisoes yn llawn, ac eithrio'r categorïau 12-13 oed a 14-15 oed lle mae ambell i le ar ôl.

"Ar ben hynny, dim ond y penwythnos diwethaf, cymerodd 25,000 o bobl ran yn Hanner Marathon Caerdydd, ynghyd â Phencampwriaethau'r Byd cyntaf y Gymanwlad, yn ein prifddinas.

"Cymaint yw'r galw am athletau a chymaint yw eu poblogrwydd yn y rhan yma o Gymru, rydw i'n siŵr y bydd Stadiwm Ron Jones yn helpu i feithrin cenhedlaeth newydd o dalent.

"Byddai modd i'r athletwyr yma fynd ymlaen i ennill Rasys Nos Galan, Hanner Marathon Caerdydd, hyd yn oed Marathon Llundain neu gynrychioli eu gwlad yng Ngemau'r Gymanwlad, y Gemau Paralympaidd a'r Gemau Olympaidd."

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Cadeirydd Pwyllgor Nos Galan ac Aelod o Gabinet y Cyngor ar faterion yr Amgylchedd a Hamdden: "Mae'n bleser mawr gen i agor Stadiwm Ron Jones yn swyddogol ochr yn ochr â Ron Jones ei hun, gwir arwr ym myd chwaraeon.

"Rydyn ni hefyd yn estyn croeso cynnes i'w wraig Linda a'i ferch Elizabeth sydd wedi teithio o'u cartref yng Nghaergrawnt i fod gyda ni ar y diwrnod arbennig yma.

"Cafodd Ron ei fagu ym mhentref Cwmaman, ychydig filltiroedd o Stadiwm Ron Jones, ac rydw i'n siŵr y byddai wedi hoffi cyfleuster fel hwn pan oedd yn blentyn.

"Rydw i wrth fy modd ein bod ni'n dathlu carreg filltir mor bwysig ym maes chwaraeon i dref Aberdâr, Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, a Chymru gyfan."

Ymhlith y gwesteion a gafodd eu gwahodd i'r seremoni agoriadol roedd aelodau eraill o deulu Mr Jones, sy'n dal i fyw yn ardal Aberdâr, ynghyd ag athletwr Rhondda Cynon Taf, Rhys Jones, sydd wedi cystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad ddwywaith, yn Glasgow yn 2014 a'r Traeth Aur, Awstralia yn 2018, a James Williams, Pennaeth Gweithrediadau Athletau Cymru.

Yn 1962, enillodd Ron Jones ddwy fedal efydd ar gyfer rasys cyfnewid, un ym Mhencampwriaethau Ewrop yn Belgrade a'r llall yng Ngemau'r Gymanwlad yn Perth.

Yn ystod ei yrfa, enillodd wyth o deitlau Cymreig ar gyfer rhedeg 100 llath, 100 medr, a phedair ar gyfer rhedeg 220 llath, 200 medr. Bu'n gosod 6 record byd ar gyfer y ras 100 llath rhwng 1958 a 1959, a 5 arall rhwng 1962 a 1963.

Roedd hefyd yn rhan o dîm Prydain a fu'n gosod record newydd ar gyfer y ras gyfnewid 4 x 110 llath yn 1963, roedd yn gapten athletau Prydain Fawr yng Ngemau Olympaidd 1968 ym Mecsico ac enillodd nifer uwch o deitlau sbrint Cymru nag unrhyw un arall.

Parhaodd ei record o redeg 100 medr mewn 10.42 eiliad fel record Cymru hyd at 1990.

Mae hefyd yn dal y record heb ei debyg o ennill Ras 100 Llath Nos Galan saith gwaith a fe oedd Rhedwr Dirgel Nos Galan ym 1967 ac eto gyda Jamie Baulch ym 1998.

Ar y cyfan, enillodd 31 o festiau rhyngwladol dros Brydain a chymerodd ran mewn naw pencampwriaeth fawr - aeth i Gemau'r Gymanwlad bedair gwaith, y Pencampwriaethau Ewropeaidd deirgwaith a'r Gemau Olympaidd ddwywaith.

Ymddeolodd o fyd athletau cystadleuol ar ddiwedd Gemau'r Gymanwlad yng Nghaeredin 1970 a chafodd MBE ei ddyfarnu iddo yn 2001 ar gyfer gwasanaethau i chwaraeon ac elusennau.

Yn 2009 gafodd ei gyflwyno i Neuadd Enwogion Athletau Cymru ac agorodd Stadiwm Ron Jones yn swyddogol yn Aberdâr ar 12 Hydref, 2018.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 15th Hydref 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.