Santa-Toy-Mine-2017-Book-Now-WELSH

Mae modd prynu tocynnau ar gyfer Ogof Siôn Corn 2018 yn Nhaith Pyllau Glo Cymru, Parc Treftadaeth Cwm Rhondda NAWR.

Unwaith eto, mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi rhoi caniatâd i Siôn Corn a'i gynorthwywyr lanio'i sled yn ei atyniad poblogaidd i'r teulu. Bydd Siôn Corn yn agor ei Ogof yn yr hen lofa ar 24 Tachwedd tan 24 Rhagfyr 2018.

Nid Nadolig fydd y Nadolig heb ymweliad ag Ogof Siôn Corn. Er bod sbel i fynd cyn y Nadolig, mae galw mawr am y teithiau bob blwyddyn. Mae llawer o'r teithiau yn cael eu cadw fisoedd ymlaen llaw - yn enwedig y rheiny ar Noswyl Nadolig.

Mae'n hawdd cadw lle 

Dywedodd y Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth:

 "Rydyn ni wrth ein bodd bod Siôn Corn wedi gofyn am gael agor ei Ogof yn Nhaith Pyllau Glo Cymru. Unwaith eto, mae'n edrych ymlaen at gwrdd â phawb.

"Amser arbennig o'r flwyddyn yw'r Nadolig bob tro, a chryfhau'r hud a'r lledrith y mae Ogof Siôn Corn.

“Mae Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda yn atyniad poblogaidd i dwristiaid drwy gydol y flwyddyn. Mae'n denu ymwelwyr o bob rhan o bedwar ban byd. Heb os nac oni bai, bydd Ogof Siôn Corn yn ychwanegu rhywbeth at y profiad.

"Rydyn ni'n edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr o bob rhan o Rondda Cynon Taf a thu hwnt.”

Bydd pob plentyn sy'n ymweld ag Ogof Siôn Corn yn cael ei dywys ar daith hudol, ac ar ben hynny yn cwrdd â'r Gŵr Mawr ei hun ac yn derbyn anrheg i fynd adref.

Chaiff oedolion sy'n dod yn gwmni iddyn nhw ddim eu gadael allan chwaith - byddan nhw'n derbyn diod boeth a mins-pei wrth gyrraedd.

Bydd pob twll a chornel o Ogof Siôn Corn yn llawn o swyn a syndod i bawb o bob oed. Dyma un o'r atyniadau Nadoligaidd mwyaf poblogaidd bob blwyddyn ar draws y De i gyd.

Mae'r gweithgareddau sydd ar gael yn cynnwys: Gweithdy Creu Tedis a chyfle i gael tynnu llun gyda Siôn Corn (bydd costau ychwanegol). Bydd modd manteisio ar deithiau i Ogof Siôn Corn gyda'r hwyr, hyd at 8pm.

Mae modd cadw lle ar gyfer Ogof Siôn Corn 2018 yn Nhaith Pyllau Glo Cymru nawr - am ragor o wybodaeth ac i gadw lle ewch i 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 4th Medi 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.