Bydd y lleoedd olaf ar gyfer cymryd rhan yn Rasys Nos Glan yn 60 oed yn cael eu rhyddhau ddydd Llun 24 Medi am 5pm. Mae rhyw 1,500 o bobl wedi cofrestru i gymryd rhan hyd yn hyn.

O ganlyniad i alw sylweddol am leoedd yn achlysur Rasys Nos Galan, fydd yn dathlu ei ben-blwydd yn 60 oed, bydd y system gofrestru ar-lein yn ailagor am 12pm ddydd Llun 17 Medi

Rasys Nos Galan 2018 

Mae'r 'ras am le' eleni wedi bod yn fwy nag erioed. Rydyn ni'n argymell i bawb sy'n awyddus i gymryd rhan gadw lle ar-lein cyn gynted ag y bydd y system gofrestru yn ailagor brynhawn Llun 24 Medi am 5pm. 

Cyn cwblhau'r system gofrestru ar-lein, rhaid i unigolion sy'n ystyried cymryd rhan fod yn effro i lwybr diwygiedig Rasys Nos Galan eleni o ganlyniad i waith adeiladu Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm sydd gwerth miliynau o bunnoedd. Dyma'r llwybr newydd:  

    

Mae ffioedd cofrestru'r ras ar gyfer 2018 yn aros yr un fath â'r llynedd. £10 yn unig fydd y gost i athletwyr cysylltiedig, £12 i athletwyr sy ddim yn gysylltiedig, a £6 i blant.

Noder: Fydd dim modd cofrestru am y ras ar y noson.

Meddai'rCynghorydd Ann Crimmings, Cadeirydd Pwyllgor Nos Galan ac Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: "Rydyn ni wrth ein boddau gyda'r ymateb i agor y system gofrestru ar-lein am y tro cyntaf. Roedden ni wastad yn effro i'r ffaith bod Rasys Nos Galan yn mynd o nerth i nerth bob blwyddyn, yn enwedig o ystyried mai'r flwyddyn yma fydd pen-blwydd yr achlysur yn 60 oed.

"Er mwyn rhoi cyfle i bawb gymryd rhan eleni, rydyn ni wedi cyflwyno system gofrestru ar-lein mewn tri cham fydd yn caniatáu i unigolion wneud trefniadau i gofrestru.

"Unwaith eto, rydyn ni wedi synnu at y galw am leoedd ac at yr ymateb i'r achlysur anhygoel yma. Os nad ydych chi'n bwriadu cymryd rhan, rydyn ni'n gobeithio gweld cynifer o bobl ar Nos Galan i fod yn rhan o'r noson arbennig iawn."

Mae Rasys Nos Galan yn cael eu cynnal yn Aberpennar ar 31 Rhagfyr bob blwyddyn er cof am y rhedwr chwedlonol o Gymru, Griffith Morgan (Guto Nyth Brân). Dechreuodd y rasys 60 mlynedd yn ôl gan eu sylfaenydd, y diweddar Bernard Baldwin MBE.

Mae'r achlysur yn denu miloedd o athletwyr o bob oed a gallu o bedwar ban byd. Mae'r achlysur yn cynnwys cyfres o rasys i blant, ras i redwyr elit a ras hwyl 5km o gwmpas canol tref Aberpennar.

Bob blwyddyn, mae Rhedwr Dirgel enwog sy'n cynrychioli ysbryd Guto Nyth Brân. Rhedwyr Dirgel Nos Galan 2017 oedd cyn-bencampwr paffio'r Byd Nathan Cleverly, a'r chwaraewr rygbi dros Gymru a'r Llewod Prydeinig a Gwyddelig Colin Charvis. 

Mae Rhedwyr Dirgel blaenorol yn cynnwys Chris Coleman, Colin Jackson, Linford Christie, Alun Wyn Jones, Ron Jones, David Bedford, Nicole Cooke, Lillian Board, Shane Williams a llawer yn rhagor.

Bydd Rasys Nos Galan 2018 yn cael eu cynnal ddydd Llun 31 Rhagfyr. Dilynwch 'Nos Galan Races' ar Twitter a Facebook am yr wybodaeth ddiweddaraf. Hefyd, ewch i www.nosgalan.co.uk

Noder: Chewch chi ddim trosglwyddo lleoedd mewn rasys i eraill. Bydd unrhyw un sy'n defnyddio rhif unigryw person arall yn cael ei ddiarddel o'r ras.

I gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â'r achlysuron ar draws y Fwrdeistref Sirol, dilynwch Garfan Achlysuron RhCT ar Twitter, @whatsonrct, a rhannu a hoffi What's On Rhondda Cynon Taf ar Facebook. Ewch i wefan www.rctcbc.gov.uk/achlysuron

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 17th Medi 2018

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.