Skip to main content

X Scream – Amser Maith yn Ôl

xScream1

Byddwch yn barod ar gyfer y Calan Gaeaf mwyaf arswydus erioed – mae X Scream yn ôl! 

Mae X Scream yn dychwelyd i Daith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda i godi ofn arnoch chi am 11 noson yn y cyfnod sy'n arwain at Galan Gaeaf. 

Dylech chi ddisgwyl yr annisgwyl yn yr atyniad arswyd yma, os ydych chi'n ddigon dewr i ymweld ag e. Mae wedi'i anelu at ymwelwyr 16 oed neu'n hŷn. 

Dewch i gwrdd â'r storïwr, a fydd yn eich atgoffa o straeon tylwyth teg eich plentyndod cyn i chi ddod wyneb yn wyneb â'u hochr dywyll yn lle'u diweddglo hapus. 

Yn nyfnder tywyll y pwll glo, yn y cysgodion, cewch wybod sut y cafodd Brenhines y Calonnau ei henw a'r gwirionedd am beth ddigwyddodd i lawr twll y gwningen. Ewch am dro trwy weithdy Gepetto neu teithiwch ar hyd y ffordd brics melyn. 

Tybed a wnewch chi ddianc, neu a ddewch chi'n gymeriad arall yn straeon ysgeler y storïwr? 

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a'r Gwasanaethau Treftadaeth: "Mae'r Cyngor wrth ei fodd yn croesawu X Scream yn ôl i'n hatyniad twristaidd am y drydedd flwyddyn yn olynol. Mae bob amser yn achlysur Calan Gaeaf poblogaidd sy'n denu ymwelwyr o bell. 

"Mae trefnwyr yr achlysur yn dod yn ôl i godi arswyd ar y cyhoedd – mae wedi'i anelu at ymwelwyr 16 oed a hŷn, a'r rheiny sy'n ddigon dewr i'w wynebu."

Yn dilyn enwebu X Scream yn un o atyniadau arswyd gorau'r DU yng Ngwobrau mawreddog SCAR, mae'r antur newydd yn sicr o fod yn fwy grotésg na'ch hunllef waethaf.

Mae'r atyniad 'codi ofn' Calan Gaeaf wedi'i anelu at ymwelwyr 16 oed neu'n hŷn. Pris y tocynnau yw £22.50 yr un (yn ogystal â ffi archebu ar-lein). I archebu tocynnau ewch i www.rhonddaheritagepark.com.

Wedi ei bostio ar 14/09/18