Abercynon-Changing-Rooms

Bydd gwelliannau i Ganolfan Chwaraeon Abercynon yn cael eu cwblhau erbyn diwedd mis Ebrill diolch i raglen waith gwerth £450,000 trwy #buddsoddiadRhCT. 

Ar ddiwedd 2018, ail-agorodd y pwll nofio poblogaidd yng Nghanolfan Chwaraeon Abercynon yn dilyn ei adnewyddu, gan gynnwys ail-leinio'r pwll yn llawn a gwella'r systemau awyru, goleuo a hidlo, er mwyn sicrhau bod modd i'w fwynhau yn y dyfodol. 

I gwblhau'r gwaith adnewyddu, mae angen gwneud rhagor o waith.  Bydd hyn yn sicrhau bod y pwll yn parhau i fod yn hygyrch i'r holl gwsmeriaid. Bydd angen cau'r pwll nofio o 20 Ebrill i 7 Mai er mwyn i'r gwaith terfynol hwn gael ei wneud. 

Dywedodd y Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: "Mae'r buddsoddiad sylweddol yn y pwll nofio a chyfleusterau ystafelloedd newid Canolfan Chwaraeon Abercynon wedi gwneud gwahaniaeth mawr i'r cyfleuster a'i gwsmeriaid. 

“Mae'r staff wedi gweithio'n galed iawn i wneud y defnydd gorau o'r pwll nofio sydd wedi'i uwchraddio yn barod, ac maen nhw wedi cyflwyno aerobeg dŵr, gwersi nofio i bobl anabl, gwersi nofio i oedolion a dosbarthiadau hyfforddi dwys yn y dŵr. Mae hyn wedi rhoi hwb pellach i boblogrwydd y ganolfan, ac mae croeso cynnes wedi bod i nifer o gwsmeriaid newydd ers i'r pwll ailagor. 

“Mae mynediad gan fwy o bobl at ffordd iachach o fyw, diolch i'r cyfleoedd y mae rhaglen #buddsoddiadRhCT yn eu cyflawni. 

"Rydyn ni'n gofyn i gwsmeriaid fod yn amyneddgar wrth i ni orffen gwaith adnewyddu'r pwll nofio yng Nghanolfan Chwaraeon Abercynon, ac rydyn ni'n edrych ymlaen at groesawu cwsmeriaid yn ôl i'r pwll yn gynnar ym mis Mai”.

 

Tra bod y pwll nofio yng Nghanolfan Chwaraeon Abercynon ar gau o 20 Ebrill - 7 Mai, mae modd i gwsmeriaid ddefnyddio pyllau eraill yng Nghanolfan Chwaraeon y Rhondda, Canolfan Hamdden Sobell, Pwll Bronwydd a Chanolfannau Hamdden Llantrisant a Thonyrefail. 

Mae aelodaeth Hamdden am Oes yn cynnig mynediad diderfyn i gymaint o ddosbarthiadau ffitrwydd, sesiynau campfa, sesiynau nofio dan do a chwaraeon dan do ag y dymunwch - ar draws naw canolfan hamdden - am lai na 67c y dydd. Dysgwch ragor ac ymunwch ar-lein yma.

 

Os nad ydych chi wedi profi'r hyn sydd gan Hamdden am Oes i'w gynnig, cofiwch y bydd eich sesiwn gyntaf AM DDIM, sy'n gadael i chi  ddewis unrhyw ddosbarth ffitrwydd, sesiwn gampfa neu nofio yn unrhyw un o'n naw canolfan hamdden a mwynhau heb gost. Mae'r cynnig yn rhedeg tan 30 Ebrill.

 

Tan 30 Ebrill, mae modd i chi lawrlwytho eich taleb Sesiwn Gyntaf AM DDIM , ac mae modd ei ddefnyddio yn unrhyw un o'n naw canolfan hamdden ar gyfer nofio, dosbarth ffitrwydd neu sesiwn gampfa.

 

Am newyddion a chynigion diweddaraf Hamdden am Oes, ewch at ein ap - lawrlwythwch e yma:

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 11th Ebrill 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.