Lido3

Yn dilyn y cyhoeddiad y bydd Orchard Live - un o gwmnïau hyrwyddo achlysuron mwyaf y DU - yn cynnal Penwythnos Mawr Ponty unwaith eto ym Mharc Coffa Ynysangharad, Pontypridd - mae'r Cyngor yn falch iawn o roi gwybod bod modd prynu tocynnau yn Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty. Roedd Lido Ponty wedi ail-agor ei ddrysau i'r cyhoedd yn ddiweddar ar gyfer tymor 2019.

Ocean Colour Scene, sydd wedi gwerthu miliynau o recordiau, fydd uchafbwynt yr achlysur poblogaidd yma, a bydd perfformiadau gan berfformwyr sy'n cael eu cydnabod ledled y byd, fel The Bluetones a Goldie Lookin Chain, sydd o Dde Cymru.   Yn ogystal â hynny, bydd nifer o fandiau a pherfformwyr lleol, fel Buzzard Buzzard Buzzard, The Pitchforks, Al Moses a Young Garbo yn camu i'r llwyfan.

Bydd achlysur Penwythnos Mawr Ponty yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn, 17 Awst ym Mharc Coffa Ynysangharad ac mae modd prynu tocynnau ar-lein rwy fynd i Ticketmaster.co.uk, dros y ffôn trwy ffonio 0844 844 0444 neu mewn person trwy ymweld ag un o theatrau'r Fwrdeistref Sirol (Theatr y Colisëwm, Aberdâr neu Theatr y Parc a'r Dar, Treorci), neu Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty.

Dywedodd y Cynghorydd Maureen Webber, Dirprwy Arweinydd Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb dros faterion Achlysuron: "Rydw i'n falch iawn bod Orchard Live yn dod ag achlysur Penwythnos Mawr Ponty yn ôl i Barc Coffa Ynysangharad yn yr haf.

"Rydyn ni wedi gweithio'n agos â chwmni Orchard i sicrhau bod modd prynu tocynnau o Lido Ponty, gan gynnig cyfle i'r rheiny sy'n byw yn ardal ddeheuol y Sir i brynu tocynnau mewn person o leoliad canolog.  Mae hyn yn golygu bod modd prynu tocynnau ar gyfer yr achlysur hir-ddisgwyliedig yn un o dri phrif atyniad y sir - Lido Ponty, Theatr y Colisëwm a Theatr y Parc a'r Dâr - ac mae hyn ar ben yr opsiynau sydd ar gael ar-lein a dros y ffôn.

"Rwy'n gobeithio mai dychwelyd y Penwythnos Mawr fydd y cyntaf o nifer o achlysuron pwysig a chyffrous ar gyfer Rhondda Cynon Taf dros y blynyddoedd nesaf ac mae'n rhoi hwb arall i'n Sir ar ôl y cyhoeddiad y byddwn ni'n cynnal yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2022."

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 23rd Ebrill 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.