Stagecoach

Nawr yw'r amser i fynd i ganol un o'n trefi dros gyfnod y Pasg!

Bwriad y fenter, wedi'i sefydlu mewn partneriaeth â Stagecoach a Chyngor Rhondda Cynon Taf, yw annog siopwyr i fynd i ganol trefi ac arbed arian.

Mae gan ein strydoedd mawr nifer o nwyddau Pasg g-wy-ch, dyma'r amser i fachu gostyngiadau oddi ar bethau hanfodol ar gyfer y Pasg neu arbed arian yn ein b-wy-tai blasus dros benwythnos hir y Pasg.

Ydych chi'n defnyddio bysiau Stagecoach? Hoffech chi arbed arian? Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf a Stagecoach mewn partneriaeth â'i gilydd i gyflwyno menter 'Hop, Shop a Save' – cewch chi arbed £££ oddi ar ddillad, bwyd, cerddoriaeth, llyfrau, gwasanaethau proffesiynol a llawer yn rhagor!

Dydy'r newyddion da ddim yn berthnasol i'r Pasg yn unig, gan fod y fenter ar gael trwy gydol y flwyddyn – ewch i'r siop ac arbed arian!

Fel defnyddiwr bysiau Stagecoach, mae eich tocyn neu dderbynneb yn gymwys i arbed arian yn nifer o'ch busnesau lleol yng nghanol trefi RhCT – Pontypridd, Aberdâr, Treorci, Tonypandy, Y Porth, Glynrhedynog ac Aberpennar.

Mae menter 'Hop, Shop & Save' yn berthnasol i bawb - mae modd i deithwyr arbed arian a helpu'r amgylchedd ac mae modd i fusnesau hyrwyddo'u cynnyrch i'r miloedd o bobl sy'n defnyddio gwasanaethau Stagecoach, gan annog pobl i ymweld â'u siopau a chanol y dref.

Ddim fel arfer yn teithio ar y bws? Beth am fachu'r cyfle dros hanner tymor y Pasg i deithio ar fws Stagecoach i'ch stryd fawr leol, neu un o'r nifer o atyniadau ledled Rhondda Cynon Taf er mwyn manteisio ar fenter 'Hop, Shop & Save?

Dros y misoedd nesaf, bydd bws hyrwyddo 'Hop, Shop & Save' yn dod i dref yn agos i chi! Bydd staff wrth law i'ch helpu chi i arbed arian ar eich stryd fawr leol. Dewch ar y bws hyrwyddo i gael gwybod rhagor am y gostyngiadau! Cadwch lygad ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y Cyngor i gael gwybod pryd bydd y bws yn dod i'ch tref.

Meddai'r Cynghorydd Robert Bevan, Aelod o'r Cabinet ar faterion Menter, Datblygu, a Thai: "Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn achub y blaen yng Nghymru trwy weithio'n galed i adfywio canol ein trefi ar gyfer busnesau, preswylwyr ac ymwelwyr.

Menter 'Hop, Shop & Save' yw'r cyntaf o'i math yng Nghymru ac mae'n amlygu ymrwymiad y Cyngor i gefnogi canol ein trefi trwy gynnal amrywiaeth o fesurau sy'n bwriadu annog rhagor o bobl i ymweld â chanol trefi yn ogystal â chynlluniau adfywio ffisegol yn ein trefi."

Am ragor o wybodaeth am y fenter, ewch i'r wefan a chwilio am fusnesau sy'n cymryd rhan a sut i fanteisio ar y cynigion: https://www.stagecoachbus.com/promos-and-offers/south-wales/hop-shop-and-save

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 17th Ebrill 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.