Skip to main content

Lido Ponty'n Croesawu 60,000 o Ymwelwyr y Tymor yma

Lido3

Drwy'r gwynt a'r glaw a'r heulwen braf, mae pobl wedi heidio yn eu miloedd i Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, dros wyliau'r haf. Mae 60,000 o bobl wedi ymweld â'r atyniad hyfryd yma ym Mharc Coffa Ynysangharad ym Mhontypridd yn ystod tymor 2019. Golyga hyn bod bron i 20,000 o bobl wedi ymweld â Lido Ponty ers i'r gwyliau ysgol ddechrau diwedd mis Gorffennaf. Mae nifer wedi ymweld â ni a manteisio ar y cyfle i fwynhau nofio'n hamddenol mewn sesiwn boreol yn ein pwll nofio wedi'i wresogi. Mae eraill wedi mwynhau gweithgareddau gyda theganau gwynt, sy'n cynnwys cwrs rhwystrau, zorb dŵr a peddlerz dŵr.

Cofiwch wrth i'r gwyliau haf lusgo yn eu blaen, bod Lido Ponty ar agor saith diwrnod yr wythnos - ac rydyn ni'n edrych ymlaen at groesawu rhagor o ymwelwyr!

Mae modd i chi gadw lle i nofio neu ar gyfer sesiwn teganau gwynt yn Lido Ponty hyd at 7 diwrnod ymlaen llaw ar y wefan.

Mae nofio yn y pwll am ddim i bawb dan 16 oed, ac yn £2 i oedolion - mae'r prisiau yna wedi'u rhewi ar gyfer tymor 2019.

Mae modd i chi fwynhau gweithgareddau gyda theganau gwynt drwy gydol eich sesiwn awr a hanner ym mhwll Lido Ponty am £2.50.

Mae Lido Cenedlaethol Cymru wedi'i leoli tafliad carreg o feysydd parcio canol tref Pontypridd, yn ogystal â'r gorsafoedd trenau a bysiau.

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: "Ar ddechrau'r gwyliau haf ddiwedd Gorffennaf, roeddwn eisoes wedi croesawu 40,000 ymwelydd o bob oed i Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, ers dechrau tymor 2019.

"Mae'r ymwelwyr yma wedi dod o ar hyd a lled y wlad ac rydyn ni wrth ein boddau eu bod wedi dod yma a gadael sylwadau a negeseuon yn ein llyfr ymwelwyr yn sôn am gymaint o hwyl cawson nhw yma.

"Yn yr wythnos ers diwedd y tymor ysgol, mae Pontypridd wedi profi'r tywydd poethaf ers i gofnodion tywydd fodoli, ac wedi gweld y tywydd gwlypaf a mwyaf gwyntog hefyd!

"Serch hyn, rydyn ni wedi croesawu 20,000 o ymwelwyr ers dechrau'r gwyliau, ac yn falch o gyhoeddi bod 60,000 o bobl wedi ymweld â ni yn ystod y tymor eleni. Golyga hyn fod dros 325,000 o bobl wedi manteisio ar y cyfle i fwynau ein lido unigryw ar ei newydd wedd a phrofi amgylchedd hyfryd Parc Coffa Ynysangharad a chanol tref Pontypridd ers i'r Lido ail-agor ar ôl cael ei adnewyddu.

"Mae yna bobl sy'n dod i nofio yn hamddenol yn y bore bach ac eraill sy'n gwrthod gadael i'r glaw eu hatal rhag cael hwyl yn y pwll nofio.

"Mae pob ymwelydd i Lido Ponty eleni wedi helpu gwneud hi'n dymor gwych - ac nid yw'r tymor ar ben eto!"

Mae Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, ar agor dros yr haf, ac mae modd i chi gadw lle ar gyfer sesiwn nofio ar-lein nawr, hyd at 7 diwrnod ymlaen llaw.

Mae yna docynnau ar gyfer sesiynau dyddiol ar gael yn y dderbynfa, ac mae modd i chi gasglu'r rhain ar sail cyntaf i'r felin o 9am bob bore.

Dysgwch ragor am Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty a chadwch le ar www.lidoponty.co.uk nawr.

Wedi ei bostio ar 20/08/19