Shane2

Bydd y chwaraewr rygbi enwog Shane Williams yn ochr-gamu ei ffordd i Rondda Cynon Taf ym mis Medi ac yn glanio yn Theatr y Colisëwm am noson arbennig o sgwrsio a rhannu hanesion am ei yrfa ym myd chwaraeon.  

Bydd y cyn-chwaraewr i'r Llewod ac un o arwyr rygbi Cymru yn dod i siarad am ei yrfa lwyddiannus - a dyma'r unig sioe theatr mae'n ei gwneud eleni. Bydd Phyl Harries ac Ieuan Rhys yn ymuno gydag e i ddiddanu'r gynulleidfa. 

Archebwch nawr

Enillodd Shane 87 cap dros Gymru, a chafodd y cyn-chwaraewr i'r Gweilch ei ddewis fel Chwaraewr Rygbi'r Byd yn 2008. Enillodd hefyd wobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru yn 2008. 

Fe wnaeth ymddeol wrth gwt cais cofiadwy yn ystod munudau olaf gêm yn erbyn Awstralia yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd, ar 3 Rhagfyr 2011. Hefyd y flwyddyn honno, fe oedd Rhedwr Dirgel Ras Nos Galan yn Aberpennar. 

Ers ymddeol o'i yrfa rygbi rhyngwladol, mae Shane wedi gweithio fel cyflwynydd teledu. Cafodd ei gynnwys yn Oriel Anfarwolion Rygbi'r Byd yn 2016. 

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Aelod o'r Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol: "Rydyn ni wrth ein boddau yn croesawu Shane Williams yn ôl i Rondda Cynon Taf. Cafodd groeso cynnes iawn yn ystod Ras Nos Galan wyth mlynedd yn ôl ac rwy'n siŵr bydd yn derbyn yr un bri eleni eto. 

"Mae Shane yn arwr yn ei faes, ac wedi bod yn chwaraewr anhygoel ac yn llysgennad heb ei ail i'w gamp. 

"Bydd hyn yn gyfle gwych i gefnogwyr dreulio noson yn ei gwmni wrth iddo rannu straeon am ei fywyd ar ac oddi ar y cae rygbi." 

Bydd Shane Williams hefyd yn cymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb, felly dewch â digon o gwestiynau gyda chi i'w holi'n dwll! 

Bydd Noson Arbennig yng Nghwmni Shane Williams, yn Theatr y Colisëwm, Aberdâr, nos Iau 5 Medi am 7.30pm. I brynu tocynnau, ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 03000 040 444 neu ewch i www.rct-theatres.co.uk

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 5th Medi 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.