jjuye

Unwaith eto, cynigiodd Cegaid o Fwyd Cymru dywydd braf, bwyd a diod flasus ac adloniant byw’r wythnos diwethaf. Ymwelodd 20,000 o bobl â Phontypridd er mwyn cael blas ar fywyd yn Rhondda Cynon Taf.


Teithiodd pobl o bob cwr o Dde Cymru i RCT i fwynhau'r ŵyl bwyd a diod, gan fwynhau rhai o'r cynhyrchion lleol gorau, yn ogystal ag arddangosfeydd ar y llwyfan gan gynnwys lamas sy’n rasio, arddangosiadau rhedeg yn rhydd a BMX, hefyd arddangosiadau gan Geoff Tookey a Jon Jenkins o Great British Bake Off.


O sgiwerau cyw iâr troedfedd o hyd a gins â chyflas i doesenni blasus a bwyd fegan anhygoel, roedd wir rywbeth ar gyfer pawb.


Am y tro cyntaf yn hanes yr achlysur, roedd hefyd ardd dafarn dros dro gan Glamorgan Brewing Company yn Llantrisant a noddodd yr achlysur. Roedd modd i bobl fwynhau peint oer o gwrw, seidr neu gwrw dihopys a gwrando ar gerddoriaeth fyw gan berfformwyr lleol.


Yn ogystal â dathlu bwyd, diod ac adloniant, roedd Cegaid o Fwyd Cymru hefyd yn falch o groesawu cynrychiolwyr o amrywiaeth o sefydliadau ac elusennau sy'n cefnogi'r rheiny sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf.


Cegaid o Fwyd Cymru ym Mharc Coffa Ynysangharad yw un o’r achlysuron blaenllaw yng nghalendr Cyngor Rhondda Cynon Taf. Daeth 20,000 o ymwelwyr, y nifer uchaf erioed, i’r achlysur dros y ddau ddiwrnod yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.


Yn ôl y Cynghorydd Maureen Webber, Dirprwy Arweinydd ac Aelod o'r Cabinet ar faterion Busnes y Cyngor: "Edrychwn ni ymlaen at achlysur Cegaid o Fwyd Cymru bob blwyddyn a chawson ni ddim ein siomi eleni. Roedden ni’n lwcus gyda'r tywydd ac roedd Parc Coffa Ynysangharad yr un mor hardd ag erioed.


"Gwnaethon ni bob ymdrech i sicrhau bod yr achlysur yn addas i bobl o bob oedran a diddordebau. Roedd yna lamas sy'n rasio, sioe hwyaid, parkour, arddangosfeydd campau BMX a dawnsio stryd ar y prif lwyfan. Mwynheuodd pawb ac roedd teuluoedd wrth eu boddau gyda’r fferm anifeiliaid anwes.


"Am y tro cyntaf, roedd bar a gardd dafarn ac roedd yn boblogaidd iawn! Diolch i noddwr yr achlysur, Glamorgan Brewing Company, am eich cefnogaeth a hefyd i’r perfformwyr a wnaeth ddiddanu ymwelwyr drwy gydol y penwythnos.


"Yn bwysicaf oll, amcan Cegaid o Fwyd Cymru yw tynnu sylw at fwyd a diod leol a rhoi cyfle i bobl fwynhau blas ar fywyd yn Rhondda Cynon Taf."


Dywedodd Richard Anstee, Rheolwr Gyfarwyddwr Glamorgan Brewing Company: "Rydyn ni’n gwmni yn Llantrisant sy’n bragu cwrw sydd wedi cael ein hysbrydoli gan y bobl a'r lleoedd o'n cwmpas.


"Roedd yn bwysig i ni ddangos ein cefnogaeth i'r achlysur, Cegaid o Fwyd Cymru, gan ei fod yn ddathliad o'r holl bethau rydyn ni’n eu caru am Rondda Cynon Taf a Chymru – bwyd a diod wych, ymdeimlad unigryw o gymuned a hwyl ac angerdd ar gyfer yr holl bethau da sydd gennym yn lleol.

"Eleni oedd y tro cyntaf inni gynnig bar a gardd dafarn ac roedd yn wych gweld pobl yn mwynhau ein cwrw a seidr. Diolch i'r rhai a ddangosodd eu cefnogaeth a'r perfformwyr am gadw pawb yn hapus."

Daw Cegaid o Fwyd Cymru nôl i Barc Coffa Ynysangharad ym Mhontypridd ar 1 a 2 Awst, 2020.


Yn y cyfamser, ewch i https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Events/Events.aspx neu ddilyn What’s On RCT ar twitter a facebook ar gyfer newyddion am achlysuron sydd ar y gweill, gan gynnwys Penwythnos Mawr Ponty gyda Ocean Colour Scene, The Bluetones, Buzzard Buzzard Buzzard, The Pitchforks, Goldie Lookin’ Chain a rhagor! Bydd hefyd achlysuron fel Gŵyl Coffa, Dydd y Cofio, dathliadau

 

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 8th Awst 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.