heol-y-sarn cattle grid

Bydd y Cyngor yn atgyweirio grid gwartheg yn Heol-y-Sarn. O ganlyniad i hyn bydd rhaid cau'r heol rhwng Parc Busnes Llantrisant a hen dref Llantrisant.

Bydd y cynllun, fydd yn ailosod plinthau concrit o dan y grid gwartheg, yn dechrau ddydd Mawrth 27 Awst (7am).

Bydd arwyddion ar y safle a diweddariadau ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y Cyngor i roi gwybod i breswylwyr am yr hyn sy'n digwydd. Bydd y gwaith yn para tua wythnos.

Mae'r grid gwartheg wedi'i leoli ychydig i'r gogledd o'r tai yn Heol-y-Sarn, a bydd y ffordd yn cau o'r pwynt hwn i gyfeiriad y gogledd. Felly ni fydd llwybr trwodd i'r traffig rhwng Parc Busnes Llantrisant a hen dref Llantrisant, gan ddefnyddio'r heol gul, tra bod y gwaith yn mynd rhagddo.

Bydd arwyddion yn dangos y llwybr amgen yn y ddau gyfeiriad ar gyfer gyrwyr yn glir. Bydd mynediad i gerddwyr yn ystod y cyfnod yma, ond ni fydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys.

Hoffai'r Cyngor estyn diolch ymlaen llaw i drigolion a gyrwyr am eu cydweithrediad.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 21st Awst 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.