TRANSPORT-FOR-WALES-CARD

Mae'r Cyngor wedi dechrau cyhoeddi cerdyn teithio rhatach 'newydd’ i’w ddefnyddio ar fysiau ledled Cymru i ymgeiswyr newydd 60 oed neu'n hyn, yn ogystal â'r rhai sydd ag anabledd.

Mae tua 60,000 o bobl yn Rhondda Cynon Taf ar hyn o bryd yn elwa o'r cynnig yma.

Ar ran Llywodraeth Cymru, mae Trafnidiaeth Cymru yn gweithio gyda phob un o'r 22 awdurdod lleol i gyhoeddi tua 750,000 o gardiau teithio 'newydd' erbyn Rhagfyr 2019, er mwyn cymryd lle'r holl gardiau teithio rhatach presennol. 

Mae cardiau 'newydd' yn cael eu cyflwyno ledled Cymru ar hyn o bryd. O ddydd Llun, 22 Gorffennaf, 2019, dechreuodd Cyngor Rhondda Cynon Taf gyhoeddi’r cardiau 'newydd' – i ymgeiswyr newydd, i bobl sydd wedi colli eu cerdyn neu mae’u cerdyn wedi’i ddwyn, ac i bobl sydd wedi adnewyddu eu cerdyn anabledd.

Byddwn ni’n dechrau anfon y cardiau ‘newydd’ at bobl sydd â’r cerdyn presennol o ddechrau tymor yr hydref. Ddylai trigolion gyda'r cerdyn presennol ddim poeni, gan y bydd y ddau yn cael eu derbyn tan 31 Rhagfyr, 2019.

Caiff ymgyrch gwybodaeth gyhoeddus ei lansio yn nhymor yr hydref, er mwyn sicrhau bod trigolion yn effro i’r hyn sydd angen iddyn nhw ei wneud i gael eu cerdyn ‘newydd’.

Yn ôl Roger Waters, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwasanaethau Rheng Flaen: “Mae'r Cyngor yn cyhoeddi cerdyn teithio rhatach newydd Trafnidiaeth Cymru ar gyfer ceisiadau newydd a cheisiadau ar gyfer adnewyddu cerdyn. 

“Er bod modd i drigolion weld defnyddwyr bws eraill gyda'r cerdyn newydd, bydd y cerdyn presennol gyda nod y Cyngor arno yn parhau i gael ei dderbyn. Bydd Trafnidiaeth Cymru yn cyhoeddi canllawiau ar adnewyddu cerdyn teithio i drigolion yn nhymor yr hydref.” 

Am ragor o wybodaeth am gardiau teithio rhatach yn Rhondda Cynon Taf – gan gynnwys cymhwyster, Cwestiynau Cyffredin a sut i wneud cais – ewch i: https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/ParkingRoadsandTravel/Travel/BusPasses/OlderPersonsConcessionaryBusPass/OlderPersonsConcessionaryBusPass.aspx
Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 2nd Awst 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.