Days out montage

Dyma benwythnos Gŵyl y Banc olaf y flwyddyn, ac mae llawer o bethau i'r teulu cyfan eu gweld a'u gwneud yn Rhondda Cynon Taf, beth bynnag fo'r tywydd.

Taith Pyllau Glo Cymru

Mae Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda yn parhau i fod yn atyniad twristiaid poblogaidd i deuluoedd, a hynny trwy gydol y flwyddyn. Bydd hi ar agor dros benwythnos Gŵyl y Banc ar gyfer teithiau, cerddoriaeth, te hufen, gweithgareddau siocled a chrefftau i blant, a llawer yn rhagor.

Ewch ar Daith yr Aur Du a mwynhau mynd ar y DRAM! Dyma brofiad sinematig lle cewch chi fynd ar y ddram olaf o lo yn ôl i'r wyneb.

Archwiliwch yr arddangosfa ryngweithiol newydd am ddim, ac Ardal Chwarae'r Parth Ynni. Crwydrwch o gwmpas yr iard a mwynhau'r holl bethau cofiadwy.

Mwynhewch achlysur Songs and Scones cyntaf ddydd Llun Gŵyl y Banc yng Nghaffi Bracchi rhwng 12pm a 2pm. Bydd y Chocolate House ar agor gan gynnig te hufen a bydd gweithgareddau siocled a chrefftau i blant yn cael eu cynnal rhwng 11am a 3pm.

Ewch i Craft of Hearts, sef Adwerthwr Crefft Annibynnol y Flwyddyn, sy'n llawn trysorau i bobl sy'n hoff o grefftau. Mae nifer fawr o eitemau crefft ar werth ac mae Jo a'r criw yn cynnal gweithdai a threfnu profiadau, gweithgareddau a phartïon unigryw.

www.rhonddaheritagepark.com

Lido Ponty

Mae Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, sydd wedi croesawu'r 60,000fed ymwelydd yn ddiweddar y tymor yma, ar agor trwy wyliau'r ysgol. Mae sesiynau nofio ben bore a sesiynau nofio gyda'r hwyr ar gael, yn ogystal â gweithgareddau teganau gwynt trwy gydol y dydd i gadw'r plant yn brysur.

Mae'r tri phwll wedi'u cynhesu i 28 gradd, beth bynnag fo'r tywydd. Bydd y plantos bach wrth eu boddau yn y pwll sblash twym sydd â ffynnon. Mae'r ystafelloedd newid dan do, a'r cawodydd, wedi'u cynhesu hefyd.

Mae llawer o weithgareddau dŵr hefyd ar gael, megis teganau gwynt, Aqua Scooterz, Aqua Peddlerz a Water Walkerz.

Yn ogystal â system cadw lle ar-lein, mae 200 o docynnau ar gael wrth dderbynfa'r Lido bob dydd o 9am. Y cyntaf i'r felin gaiff falu.

www.lidoponty.co.uk

Parc Coffa Ynysangharad

Beth am dreulio gweddill y dydd ym Mharc Coffa Ynysangharad a chanol tref Pontypridd?

Mae Chwarae'r Lido yn ardal chwarae antur enfawr wrth ymyl Lido Ponty, a chewch chi ei ddefnyddio am ddim. Mae siglenni, llithrennau, pwll tywod a gwifen wib i'r plant eu mwynhau. Mae modd ymlacio gyda phaned yng Nghaffi Glan-y-dŵr wrth i'r plant chwarae'n ddiogel.

Mae erwau i'w harchwilio yn y parc gyda nifer o bethau i'w gweld a'u gwneud.

https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Tourism/Thingstodo/Parks/YnysangharadWarMemorialPark/YnysangharadWarMemorialParkPontypridd.aspx

Parc Gwledig Barry Sidings

Mae Parc Gwledig Barry Sidings yn drysor cudd, wedi'i leoli yn Nhrehafod. Mae'r parc, sy'n hawdd ei gyrraedd o'r briffordd, rhwng Taith Pyllau Glo Cymru, Parc Treftadaeth Cwm Rhondda, a Phontypridd.

Mae gan y parc erwau i'w harchwilio, gan gynnwys teithiau cerdded i'r teulu a theithau sy'n fwy heriol gyda golygfeydd gwych o ben y mynydd.

Diolch i gwmni Bike Doctor, mae gan y parc ddau lwybr beic a digon o lwybrau coedwigaeth i feicwyr mynydd https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Tourism/Thingstodo/Parks/BarrySidingsCountrysidePark.aspx

Parc Gwledig Cwm Dâr

Dilynwch olion traed deinosoriaid a dynion Oes yr Iâ ym Mharc Gwledig Cwm Dâr, sydd â dros 500 o erwau i anturiaethwyr bach eu harchwilio.

Wedi'i leoli ger Aberdâr, mae gan y parc gwledig lu o lwybrau cerdded a golygfeydd gwych.

Dewch â phicnic neu fwynhau lluniaeth ysgafn neu bryd o fwyd twym yng Nghaffi Cwtch ar y safle. Fel arall, ewch i Aberdâr am rywbeth i'w fwyta!

Bydd y plant wrth eu boddau yn y man chwarae enfawr sydd â phwll tywod mawr gyda cheir a thractorau.

Ewch i'r ganolfan ymwelwyr am ysbrydoliaeth o ran llwybrau cerdded, bywyd gwyllt a gwybodaeth am achlysuron yn y dyfodol.

Cofiwch fod modd gwersylla o dan y sêr ym Mharc Gwledig Cwm Dâr sy'n ardal swyddogol Dark Sky Wales ar gyfer syllu ar y sêr.

http://www.darevalleycountrypark.co.uk

Parc Aberdâr

Mwynhewch antur yn yr awyr agored ym Mharc Aberdâr. Dyma enghraifft wych o Barc Fictoraidd sy'n dathlu ei ben-blwydd yn 150 oed eleni.

Mae digon o fannau agored, llyn cychod a safle seindorf, nifer o nodweddion hanesyddol eraill megis pafiliwn lluniaeth, Ffynnon Goroni a Chylch yr Orsedd.

Dyma ddiwrnod gwych allan i'r teulu cyfan – beth am fynd â phicnic os yw'r tywydd yn braf!

https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Tourism/Thingstodo/Parks/AberdarePark/AberdarePark.aspx

Am wybodaeth am newidiadau i wasanaethau pwysig y Cyngor dros Ŵyl y Banc, ewch i https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/EmergenciesSafetyandCrime/AugustBankHoliday.aspx

Mwynhewch eich diwrnodau gwych allan yn Rhondda Cynon Taf dros Ŵyl y Banc mis Awst!

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 23rd Awst 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.