Sobell Leisure Centre 1

Mae offer campfa newydd sbon yn cael ei osod yng Nghanolfan Hamdden Sobell, a hynny drwy fuddsoddiad o dros £300,000 i ddarparu'r cyfleusterau gorau posibl i drigolion.

Mae'r datblygiad cyffrous yma yn golygu y bydd offer Technogym newydd sbon yn disodli'r offer sydd yno eisoes, gan gynnig rhagor o opsiynau ymarfer corff a hyfforddiant i gwsmeriaid y ganolfan hamdden yn Aberdâr.
Bydd stiwdio droelli bwrpasol â 23 o feiciau newydd ar gael i bobl fynychu'r dosbarthiadau beicio dan do rhyngweithiol diweddaraf.


Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: “Mae Canolfan Hamdden Sobell yn un o'n canolfannau mwyaf newydd, yn dilyn ei hailddatblygu'n rhan o gynllun ehangach Yr Ynys.
“Ar hyn o bryd, mae bron i 2,000 o bobl yn aelodau'r ganolfan, ac rydyn ni am sicrhau bod gyda nhw’r cyfleusterau gorau posibl, a hynny trwy ein cynllun aelodaeth Hamdden am Oes.
“Bydd yr offer newydd yn debyg iawn i’r hyn a gafodd ei osod yng Nghanolfan Hamdden Rhondda Fach yn ddiweddar, lle cafodd £1 miliwn ei wario.
“Bydd yr ardal codi pwysau yn fwy, wrth i ni ychwanegu rhagor o beiriannau llwytho platiau. Bydd yr holl beiriannau cardio hefyd yn cael eu huwchraddio wrth i ni gynnig offer Excite, Skillmill a Skillbike gan Technogym. Hefyd, oherwydd galw cynyddol gan y cyhoedd, byddwn ni'n cynnig rhagor o offer Wattbike.
“Bydd offer hyfforddi Omnia gan Technogym hefyd ar gael yn y ganolfan, felly bydd llawer o ddosbarthiadau stiwdio newydd cyffrous.
“Mae'r holl offer yn defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf i'ch helpu chi i gael y gorau o'ch ymarfer corff, a bydd holl staff campfeydd Hamdden am Oes wedi'u hyfforddi i'ch cefnogi chi a'ch ymarfer corff."

Mae disgwyl i'r gwaith ar yr ystafell ffitrwydd a'r stiwdio droelli newydd ddechrau ar 2 Medi am fis.
Bydd y gampfa yn cau oherwydd y gwaith yma a byddwn ni'n ymdrechu i darfu cyn lleied â phosibl ar eich mwynhad o'r ganolfan hamdden yn ystod y cyfnod yma.
Os oes gyda chi aelodaeth Hamdden am Oes, bydd modd i chi ddefnyddio'r campfeydd yn unrhyw un o'r 8 canolfan arall tra bydd y ganolfan yn Aberdâr ar gau.
I'r rheiny sy'n dymuno rhedeg ar y trac neu fwynhau athletau, bydd modd defnyddio stadiwm Ron Jones wrth i'r gwaith fynd rhagddo, a hynny hefyd yn rhan o gynllun Hamdden am Oes.
Bydd staff y gampfa hefyd yn manteisio ar y stiwdio yn y stadiwm - ynghyd â'r cyfleusterau presennol yng Nghanolfan Hamdden Sobell - i ddarparu amserlen dosbarthiadau ychwanegol yn ystod y cyfnod yma.
Rhagor o wybodaeth yma: www.rctcbc.gov.uk/hamdden

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 23rd Awst 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.