Swimming Pool - Sauna- Spin Room - Yoga Class-22

Mae cynllun 'Made for Mams' wedi'i ddatblygu gan Chwaraeon RhCT a Hamdden am Oes i helpu menywod sy'n dymuno cadw'n heini yn ystod eu beichiogrwydd ac ar ôl rhoi genedigaeth. 

Mae yna ystod o sesiynau ymarfer corff cyn ac ar ôl geni ar gael yn holl ganolfannau hamdden Rhondda Cynon Taf, wedi'u darparu gan weithwyr ymarfer corff proffesiynol sydd wedi'u hyfforddi'n llawn. 

Dosbarthiadau Cyfredol


Canolfan Hamdden Rhondda
Dydd Mercher
• Ioga ar ôl geni 10am - 11am
• Ioga cyn-geni 6pm - 7pm

Canolfan Hamdden Abercynon
Dydd Llun
• Dosbarth Ymarferion Cylch ar ôl geni 10am - 11am
Dydd Mercher
• Ioga ar ôl geni 10:30am - 11:30am
Dydd Sul
• Ioga cyn-genii 6:30pm - 7:15pm

Rhagor a wybodaeth
Cost: £3 y sesiwn (Am ddim i Aelodau Hamdden am Oes)
I archebu lle ar gyfer sesiwn, ffoniwch Ganolfan Hamdden Rhondda ar 01443 434093, neu Ganolfan Hamdden Abercynon ar 01443 740141.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 6th Medi 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.