Election2

Bydd wyth wythnos o ymgynghoriad cyhoeddus yn dechrau ddydd Llun 19 Awst, wrth i Gyngor Rhondda Cynon Taf gynnal adolygiad o ardaloedd pleidleisio etholiadol, lleoedd pleidleisio a gorsafoedd pleidleisio ar gyfer etholiadau Seneddol ar draws y sir.

Bydd yr adolygiad - sy'n cael ei gynnal bob pum mlynedd yn unol â'r gyfraith - yn edrych ar orsafoedd pleidleisio presennol a lleoliadau posib eraill, yn ogystal â'r ardaloedd maen nhw'n eu gwasanaethu.

Rydyn ni'n gwahodd unigolion a sefydliadau sydd â diddordeb i roi adborth fel rhan o'r ymgynghoriad cyhoeddus.

Ymgynghoriad cyhoeddus - Dweud eich dweud ar-lein

mae'r Cyngor yn awyddus i glywed wrth unrhyw berson neu grŵp sydd â phrofiad o weithio ar sicrhau mynediad i bobl anabl, neu arbenigedd yn y maes hwnnw. Mae hi hefyd yn bwysig i godi unrhyw faterion o ran hygyrchedd gorsafoedd pleidleisio presennol.

Mae'r dyddiad cau ar gyfer adborth ddydd Gwener, 18 Hydref. Wedi'r dyddiad yma, bydd pob ymateb yn cael ei asesu a'i drafod gan y Cyngor yn nes ymlaen eleni. Bydd argymhellion gan y Swyddog Canlyniadau dros dro hefyd yn cael eu trafod.

Byddwn ni'n gweithredu unrhyw newidiadau erbyn i'r gofrestr etholiadol gael ei hail-gyhoeddi ar 1 Rhagfyr 2019, a bydd y newidiadau'n dod i rym ymhob etholiad sy'n cael eu cynnal ar ôl y dyddiad hwnnw.

Mae modd i chi weld gwybodaeth berthnasol am yr adolygiad, gan gynnwys rhestr o ardaloedd pleidleisio presennol a'r gorsafoedd pleidleisio sy'n cael eu defnyddio, yn ogystal â sut mae modd i chi gyfrannu at yr ymgynghoriad.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 2nd Medi 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.