effed

Ailgydiwch mewn gweithareddau hamdden gyda thocyn saith diwrnod anhygoel Hamdden am Oes am £7.


Ydych, rydych chi'n darllen hynny'n iawn, rydyn ni'n cynnig aelodaeth ddiderfyn am wythnos ar y tro.

Mwynhewch gynifer o sesiynau campfa, nofio, dosbarthiadau ffitrwydd, archebion cwrt chwaraeon dan do a'r ystafell iechyd ag y dymunwch - ar draws naw canolfan - am yr hyn sy'n cyfateb i ddim ond £1 y dydd.


Mae'r cynnig 7 am £7 yn rhedeg rhwng Medi 1 a Hydref 31.

Gallwch brynu cymaint o docynnau ag y dymunwch yn ystod yr amser hwn ond rhaid cymryd pob gweithgaredd erbyn Hydref 31.


Does dim terfyn oedran a dim cyfyngiadau ar ba rannau o'r cynnig Hamdden am Oes y gallwch gael mynediad atyn nhw.


Byddwch yn mwynhau mynediad Hamdden am Oes diderfyn am saith diwrnod gan gynnwys:


• Defnyddiwch unrhyw un (neu bob un) o'n naw campfa fodern (ymsefydlu arbenigol a chymorth hyfforddi parhaus wedi'u cynnwys) mor aml ag y dymunwch.
• Mwynhewch nofio - gan gynnwys gwersi a dosbarthiadau fel erobeg dŵr HIIT dŵr - yn unrhyw un neu bob un o'n chwe phwll.
• Dewiswch o blith dros 250 o ddosbarthiadau ffitrwydd yr wythnos - a ddarperir ar draws naw canolfan yn gynnar yn y bore tan yr hwyrnos.
• Mwynhewch chwaraeon dan do diderfyn fel badminton a sboncen
• Mwynhewch fynediad diderfyn i ystafelloedd iechyd.

Os ydych chi'n mwynhau'ch wythnos gyntaf, ymwelwch â'ch canolfan hamdden leol a phrynu un arall.


Ewch i www.rctcbc.gov.uk/hamdden i weld yr ystod enfawr o gyfleoedd y gallwch chi eu mwynhau.

Edrychwch ar y cyfleusterau a'r amserlenni yn unrhyw un neu bob un o'n naw canolfan hamdden - cofiwch y gallwch chi ddefnyddio'ch aelodaeth yn unrhyw un ohonyn nhw, felly os ydych chi eisiau nofio yng Nghwm Rhondda a hyfforddi yn Llantrisant, dyma'ch cyfle.
Mae modd prynu tocynnau o'ch canolfan hamdden leol / o'ch dewis a rhaid eu defnyddio erbyn 31 Hydref.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 27th Awst 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.