Sophie Evans Photo 2

Sophie Evans

*Mae sioeau Sophie Evans yn Theatr y Parc a'r Dâr, Treorci, wedi'u haildrefnu ar gyfer dydd Gwener, 22 Tachwedd a dydd Sadwrn 23 Tachwedd. Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 03000 040 444 i gyfnewid eich tocynnau am docynnau i un o'r perfformiadau newydd neu i gael ad-daliad llawn.

Mae seren y West End, Sophie Evans yn dod 'nôl i’w gwreiddiau gyda 2 sioe bersonol yn Theatr y Parc a’r Dâr

Mae Sophie a gafodd ei geni yng Nghwm Rhondda, newydd serennu yn y sioe gerdd boblogaidd Wicked fel Glinda, a bydd hi’n serennu yn ei chyngerdd ei hun ar gyfer 2 noson gartref, un noson ar ôl y llall.

Bydd y perfformiad yn null cabaret yn cynnwys ei hoff ganeuon a chaneuon cerdd poblogaidd yn y lleoliad cartrefol, Bar y Lolfa.

Yn ôl y Cynghorydd Rhys Lewis, Aelod Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol: "Bellach, Sophie Evans yw seren y llwyfan a'r sgrin, ond dydy hi erioed wedi anghofio ei gwreiddiau Cymreig ac rydyn ni’n falch iawn o’i chroesawu hi’n ôl i'r theatr lle dechreuodd ei gyrfa.

"Mae gan Sophie Evans lwyth o gefnogwyr ac rwy'n siŵr y bydd llawer yn mynd i Theatr y Parc a'r Dâr ym mis Medi i’w chlywed yn canu’n agos. Bydd hwn yn gyfle unigryw i’w gweld hi’n perfformio mewn lleoliad mor fach yn ei thref enedigol. "

Fel plentyn, perfformiodd Sophie gyda Chymdeithas Operatig Canol Rhondda, gan gychwyn ar lwyfan ym mhrif awditoriwm y Parc a'r Dâr pan oedd hi’n ifanc.

Ond, roedd Sophie wedi swyno cynulleidfaoedd teledu gyntaf pan oedd hi'n 17 oed, a hynny ar sioe dalent Over the Rainbow, gan brofi ei hun yn gadarn yn seren ar y llwyfan a'r sgrin.

Er iddi fethu â chyrraedd y brig ar sioe dalent Andrew Lloyd Webber ar BBC yn 2010, yn y pen draw daeth y ferch o Donypandy o hyd i'r ffordd frics melyn drwy chwarae rhan Dorothy yn The Wizard of Oz ym Mhaladiwm Llundain.

Ers hynny, mae Sophie wedi serennu ar y llwyfan yn Lord of the Dance a You Won’t Succeed On Broadway ac ar y sgrin fawr yn y ffilmiau poblogaidd Pride a The World’s End.

Yn 2011, perfformiodd Sophie Evans yn Stadiwm Principality (roedd yn Stadiwm y Mileniwm ar y pryd) yng Nghaerdydd cyn gêm gynderfynol, Cymru yn erbyn Ffrainc, yng Nghwpan Rygbi'r Byd 2011.

Hefyd,  perfformiodd hi fel Dorothy yng Ngwobrau Olivier 2012 yn y Tŷ Opera Brenhinol yn Llundain a chyflwynodd hi a serennu yn The Really Welsh Christmas Show ar gyfer BBC yr un flwyddyn.

Gadawodd hi sioe ‘Wicked’ ar 20 Gorffennaf, 2019 a chymerodd Helen Woolf ei lle.

Cyngerdd Sophie Evans yn Theatr y Parc a'r Dâr, Treorci, ddydd Gwener 22 Tachwedd a dydd Sadwrn 23 Tachwedd am 7.00pm bob nos. I gadw eich seddi, ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 03000 040 444 neu ewch i www.rct-theatres.co.uk

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 12th Awst 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.