Ponty Bollard

Bydd y Cyngor yn archwilio'r tir cyn ailosod y bolard awtomataidd yn Stryd Taf yng Nghanol Tref Pontypridd y flwyddyn nesaf. Oherwydd hyn bydd raid cau'r heol ar ddau ddydd Sul ddechrau mis Medi 2019.

Prif ran y cynllun yw ailosod y bolard yn 2020, gan ddefnyddio cyllid Rhaglen Gwneud Defnydd Gwell, sydd wedi'i gynnwys yn Rhaglen Gyfalaf y Priffyrdd y Cyngor ar gyfer 2019/20, gwerth £25.9 miliwn.

Bydd y Cyngor yn gwneud tyllau prawf ddydd Sul, 1 Medi, a dydd Sul, 8 Medi. O 7am tan 7pm fydd dim mynediad i gerbydau i Stryd Taf o leoliad y bolard awtomataidd. Bydd mynediad i gerbydau i ganol y dref yn cael ei gynnal trwy Lôn Penuel oddi ar Ffordd Gelliwastad.

Y neges i breswylwyr ac ymwelwyr yw y bydd Canol Tref Pontypridd ar agor yn ôl yr arfer, a bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal drwy'r adeg. Rydyn ni wedi trefnu bod y gwaith yma'n cael ei gynnal ar ddydd Sul er mwyn lleihau aflonyddwch.

Mae'n bosibl y bydd y Cyngor yn manteisio ar y cyfle yma pan fydd y stryd ar gau ar ddydd Sul i osod wyneb newydd ar ran o Stryd Taf.

Hoffai'r Cyngor estyn diolch ymlaen llaw i drigolion, masnachwyr ac ymwelwyr i Ganol Tref Pontypridd am eu cydweithrediad. Bydd y gwaith yma'n cael ei gwblhau mor fuan ac effeithlon â phosibl.
Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 23rd Awst 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.