Skip to main content

Yr Arweinydd yn ymweld â safle'r Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm ar ôl i'r concrid gael ei arllwys

Leader Cross Valley link-12 - Copy

Heddiw, mae Arweinydd y Cyngor wedi ymweld â safle'r Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar ar ôl cwblhau'r gwaith o arllwys concrid ar lawr y bont. Roedd modd iddo gerdded o'r naill ochr i'r bont i'r llall am y tro cyntaf.

O ganlyniad i'r cynllun gwerth miliynau o bunnoedd, caiff pont ffordd ei hadeiladu o Ystad Ddiwydiannol Cwm Cynon i Heol Meisgyn. Bydd hyn yn darparu cysylltiad newydd i draffig rhwng ffordd yr A4059 a ffordd y B4275. Mae'r prosiect yn ddyhead hirdymor gan y Cyngor a'i drigolion, a chaiff y gwaith ei gwblhau yn 2020. Bydd y cysylltiad newydd yn gwella llif y traffig yn Aberpennar ac ar ffordd yr A4059 trwy Gwm Cynon.

Ar ddiwedd mis Medi 2019, cwblhaodd y contractwr, Walters-Sisk, benwythnos llwyddiannus iawn o waith i roi chwe phâr o drawstiau pont mawrion yn eu lle dros yr afon a'r rheilffordd. Roedd angen gweithio ar y rheilffordd er mwyn gwneud hyn ac, am y tro cyntaf, mae prif strwythur y bont 60 metr yn ei le parhaol.

Dechreuodd y gwaith o arlliwydd concrid ar lawr y bont ar ddechrau'r mis, ac mae bellach wedi'i gwblhau. Cafodd mwy na 350m3 o goncrid ei ddefnyddio i wneud hyn.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd: "Mae ein contractwr wedi cwblhau'r gwaith sylweddol yma ar y bont yn brydlon ac yn barod am yr egwyl dros y Nadolig.  Dyma garreg filltir bwysig ar gyfer y cynllun, ac mae'r strwythur dros yr afon a'r rheilffordd yn edrych yn dda iawn. Roeddwn i'n falch o ymuno â gweithlu'r contractwr a Swyddogion y Cyngor ar y safle heddiw er mwyn cerdded ar hyd y bont am y tro cyntaf.

"Unwaith iddo gael ei gwblhau, bydd y cynllun yma'n gwella llif y traffig yn sylweddol yn ardal Aberpennar a'r A4059 ehangach - dyma'r brif ffordd i gymudwyr drwy Gwm Cynon. Mae hi'n wych gweld y cynnydd sydd wedi digwydd dros y misoedd diwethaf, ac rwy'n edrych ymlaen at weld y prosiect yn cael ei gwblhau yn 2020 er budd y gymuned leol."
Wedi ei bostio ar 20/12/19