Skip to main content

Datgelu rhedwr dirgel Rasys Nos Galan

Nos Galan 2019 MR

Dyfarnwr byd-enwog Rygbi'r Undeb, Nigel Owens MBE, yw Rhedwr Dirgel Rasys Nos Galan 2019, gan ddilyn yn ôl traed llawer o enwogion y byd rygbi o Gymru y mae e wedi'u dyfarnu dros y blynyddoedd diwethaf.

Bydd y dyfarnwr o fri yn cario ffagl Nos Galan yn lle ei chwiban a’i gerdyn coch a heno bydd yn ei chario o Eglwys Sant Gwynno, Llanwynno i Aberpennar gan ddechrau dathliadau swyddogol Nos Galan.

Heno fydd Rasys Ffordd Galan rhif 61 a Nigel Owens MBE yw'r seren mwyaf diweddar o fyd chwaraeon i ymuno ag Oriel Anfarwolion y Rhedwr Dirgel. Mae rhai o'r enwau mawr o'r gorffennol yn cynnwys sêr rhyngwladol rygbi Cymru, Sam Warburton, Adam Jones, Alun Wyn Jones, Shane Williams, James Hook a Jamie Roberts.

Heb os, mae pob un ohonyn nhw wedi rhannu cae gyda Nigel Owens MBE dros y blynyddoedd, gan ei fod yn un o bedwar dyfarnwr Undeb Rygbi Cymru ac ar hyn o bryd fe sydd â'r record am ddyfarnu y nifer fwyaf o gemau prawf.

Yn ogystal â bod yn un o'r personoliaethau uchaf ei barch ym myd rygbi'r undeb, mae Nigel Owens MBE hefyd yn eiriolwr aruthrol yng nghymuned Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol (LGBTQ) a chafodd ei enwi'n Bersonoliaeth Chwaraeon Hoyw y Degawd gan Stonewall yn 2015, a chafodd le ar y Rhestr Pinc.

Mae strydoedd hanesyddol Aberpennar yn bell o Siapan, lle dyfarnodd yng Nghwpan Rygbi'r Byd ac yn sicr yn gwbl wahanol i Gaerfyrddin lle dyfarnodd ei gêm gyntaf yn 1987, pan oedd ond yn 15 oed.

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Cadeirydd Pwyllgor Nos Galan ac Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: "Mae Nigel Owens MBE yn un o'r personoliaethau enwocaf ym myd Rygbi'r Undeb a chwaraeon yn gyffredinol.

"Mae'n ennyn parch ac edmygedd sylweddol ar y cae, ac oddi arno, oherwydd ei wybodaeth chwaraeon, ei ddull teg a'r safiad y mae'n ei gymryd yn erbyn rhagfarn - yn enwedig yn yng nghymuned Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol.

"Rydyn ni'n falch o'i groesawu yn Rhedwr Dirgel Rasys Nos Galan 2019 ac rydyn ni'n gwybod y bydd pobl hen ac ifanc wrth eu boddau'n ymuno a'r eicon fyd-enwog yn yr achlysur yma.

"Rydyn ni'n diolch iddo am ymuno â ni yn Aberpennar yn ystod Nos Galan eleni a dod a'i ddawn a'i hud i Rasys Nos Galan."

Wedi ei bostio ar 31/12/19