Santas Toy Mine 2015-41
Mae Siôn Corn yn mynd ar daith a bydd e'n galw ym mhob un o'n Canolfannau Hamdden am Oes - gan ddod â'i sled, ei ogof ac efallai hyd yn oed ychydig o eira gydag ef.

Mae'r achlysuron yn agored i bawb, a bydd modd i blant gwrdd â'r dyn ei hun, rhannu eu dymuniadau am y Nadolig gydag ef a chael anrheg ganddo.

Bydd modd i oedolion brynu diodydd poeth, a bydd cyfle i chi brynu llun o'ch ymweliad a'i dderbyn drwy e-bost.

Mae gwasanaeth Hamdden am Oes Cyngor Rhondda Cynon Taf yn falch o fod wrth galon cymunedau’r Fwrdeistref Sirol. Yn y canolfannau yma y bydd llawer o'n trigolion ifainc yn dysgu nofio am y tro cyntaf, ac yn mynd ymlaen i feithrin eu doniau ym maes chwaraeon.

Mae dosbarthiadau fel Gwersi Nofio i blant a Gwersi Achub Bywyd yn hynod boblogaidd, gyda channoedd o blant o'r sir yn mynychu'r dosbarthiadau bob wythnos.

Mae llawer mwy o rieni a gofalwyr yn ymweld â'r canolfannau hefyd er mwyn manteisio ar y gampfa a chyfleusterau chwaraeon dan do a dosbarthiadau ffitrwydd.

Mae Hamdden am Oes yn wasanaeth a gaiff ei ddefnyddio gan drigolion o bob cefndir - felly, rydyn ni'n awyddus i ddathlu'r ŵyl gyda'r union gymunedau rydyn ni'n eu cefnogi.

Yn anffodus, mae ymweld â Chaerdydd neu unrhyw achlysuron Nadoligaidd mewn dinasoedd eraill yn rhy ddrud i rai teuluoedd.

Felly, penderfynon ni gysylltu â Siôn Corn a chreu ein hachlysur Nadoligaidd ein hunain, a hynny mor rhad â phosibl fel bod modd i ragor o blant gwrdd â'u harwr cyn y diwrnod mawr.

Mae Taith Hamdden am Oes Siôn Corn yn cychwyn yng Nghanolfan Hamdden Tonyrefail ddydd Llun, 9 Rhagfyr rhwng 4pm a 7pm.

Yna bydd e'n ymweld â:

  • Canolfan Hamdden Llantrisant ddydd Mawrth, 10 Rhagfyr rhwng 4pm a 7pm
  • Canolfan Hamdden Abercynon ddydd Iau, 12 Rhagfyr rhwng 4pm a 8pm
  • Pwll Nofio Bronwydd ddydd Sadwrn, 14 Rhagfyr rhwng 9.30am a 12pm.
  • Canolfan Hamdden Llanilltud Faerdref ddydd Sul 15 Rhagfyr rhwng 11am a 2pm.
  • Canolfan Hamdden y Ddraenen Wen ddydd Llun 16 Rhagfyr rhwng 4pm a 7pm
  • Canolfan Hamdden Sobell ddydd Mawrth 17 Rhagfyr, rhwng 4pm a 7pm.
  • Canolfan Hamdden Rhondda ddydd Mercher 18 Rhagfyr, rhwng 4pm a 7pm.

Bydd mynediad i'r ogof, sy'n cynnwys anrheg i bob plentyn, yn £2 a gellir e-bostio lluniau digidol atoch am £1 ychwanegol.

 

 

 

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 3rd Rhagfyr 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.