Proud-Council-Logos

Drwy gydol mis Chwefror, bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn dathlu mis Hanes LHDT er mwyn dangos cydnabyddiaeth gadarnhaol o'r amrywiaeth yn ein cymunedau ac yn hyrwyddo cynwysoldeb.

Er mwyn cefnogi Mis Hanes LHDT, sydd wedi'i gydnabod ar sail genedlaethol, bydd baner yr enfys yn chwifio ar adeiladau'r Cyngor drwy gydol mis Chwefror. Yn ogystal â hyn bydd achlysuron ar gyfer staff a thrigolion.

 Fel rhan o ddathliadau Mis Hanes LHDT, bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf, ynghyd â phartneriaid Coleg y Cymoedd a'r grŵp cymunedol Proud Valleys, yn cynnal digwyddiad AM DDIM gyda siaradwyr LHDT+, sesiwn Holi ac Ateb a stondinau gwybodaeth ar 16  Chwefror yng Nghampws Llwynypïa, Coleg y Cymoedd.

Meddai'r Cyng. Maureen Webber, y Dirprwy Arweinydd a'r Aelod Cabinet sydd â chyfrifoldeb dros faterion Cydraddoldeb, "rydyn ni'n dathlu Mis Hanes LGBT bob blwyddyn, ac rydyn ni wrth ein bodd gyda'r ymateb cadarnhaol gan staff a sefydliadau partner.

"Mae Mis Hanes LHDT yn rhoi'r cyfle i ni dynnu sylw at bobl LHDT a'u cynghreiriaid, o'r gorffennol a'r presennol, o fewn ein cymunedau a thu hwnt a'u dathlu.

"Mae'n bwysig ein bod ni, fel sefydliad, yn hyrwyddo amrywiaeth yn ein gweithlu a thrwy ein cymunedau, a Mis Hanes LHDT yw'r cyfle perffaith i wneud hynny. Rydyn ni'n falch o fod yn sefydliad Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall, a dyma un o'r nifer o ddigwyddiadau y byddwn ni'n codi ymwybyddiaeth ohonyn nhw drwy gydol y flwyddyn, ar ystod o faterion pwysig sy'n effeithio ar bobl yn ein cymunedau"

Mae'r achlysur Mis Hanes LHDT ddydd Sadwrn 16  Chwefror, Campws Llwynypïa, Coleg Y Cymoedd 9.30am-1.30pm. Mae mynediad am ddim. Cadwch eich lle yma

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 13th Chwefror 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.