Yn galw ar bobl sy'n hoff o gwisiau – rhowch dîm at ei gilydd, rhoi eich meddwl ar waith a helpu i godi arian er budd Apêl Elusennau'r Maer.

Bydd Maer Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Steve Powderhill, yn cynnal Noson Gwis er budd elusennau yng Nghlwb Rygbi Pontypridd, Heol Sardis, Pontypridd, nos Wener 22 Mawrth. Dyma gyfle i chi gofrestru eich tîm o hyd at 6 o bobl.

Y cwisfeistr fydd Ian Cooper, a bydd yr holl gwestiynau yn seiliedig ar wybodaeth gyffredinol. Rydyn ni'n gofyn i dimau gyrraedd y lleoliad erbyn 6.45pm, a bydd y cwis yn dechrau'n brydlon am 7pm.

Bydd yr holl arian sy'n cael ei godi ar y noson yn mynd tuag at Apêl Elusennau'r Maer sy'n cefnogi Giving to Pink, Calonnau Cymru ac Ysbyty Felindre, yn ogystal â phlant â diabetes yn Rhondda Cynon Taf.

Meddai Maer Rhondda Cynon Taf, Y Cynghorydd Steve Powderhill: "Hoffwn i annog pawb i'm helpu i wneud y noson yma yn llwyddiant ysgubol wrth i ni wneud cymaint ag y gallen ni i helpu cynifer o achosion haeddiannol yn ein Bwrdeistref Sirol.

"Mae Noson Gwis y Maer bob amser yn boblogaidd gan ei bod yn rhoi cyfle perffaith i bawb gael hwyl wrth godi arian er budd elusennau ar yr un pryd.

"Galwch eich ffrindiau, teulu neu gydweithwyr i gael tîm o chwech at ei gilydd a dewch i ymuno â ni.”

Bydd Noson Gwis Elusen y Maer yn cael ei chynnal yng Nghlwb Rygbi Pontypridd, Heol Sardis, nos Wener, 22 Mawrth (7pm). Pris tocynnau yw £5 y pen sy'n cynnwys bwffe, caiff hyd at chwe o bobl fod ar bob tîm. I gofrestru tîm, ffoniwch 01443 424048 neu anfon ebost i maer@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 6th Mawrth 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.