Skip to main content

Cannoedd yn mwynhau ein Sesiwn Nofio Gŵyl San Steffan!

Plymiodd 700 o bobl i'r dŵr yn Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, er mwyn cymryd rhan yn ein Sesiwn Nofio Gŵyl San Steffan flynyddol. Dyma'r nifer uchaf erioed sy wedi cymryd rhan!

Cafodd pobl eu denu i'r atyniad dŵr awyr agored i'r teulu ar 26 Rhagfyr, sydd â phwll sy wedi'i wresogi, er mwyn gwneud y mwyaf o hwyl yr ŵyl.

Roedd pob lle ar ein Sesiwn Nofio Gŵyl San Steffan yn llawn wythnosau cyn yr achlysur. Roedd hyn, felly, wedi cadarnhau'r ffaith mai hwn oedd tymor mwyaf llwyddiannus Lido Cenedlaethol Cymru, ym Mhontypridd.

Sesiwn gyntaf y diwrnod oedd am 8.30am, ac roedd sesiynau wedi hynny drwy gydol y dydd. Llynedd, daeth 500 o nofwyr i'r sesiynau.

Dyma fydd y cyfle olaf i nofio yn Lido Ponty, Lido Cenedlaethol Cymru, tan ddechrau'r tymor nesaf.

Mae wedi croesawu dros 266,000 o ymwelwyr ers iddo agor yn 2015 a bydd y sesiynau yma'n ffordd wych i gloi tymor sydd wedi bod yn llwyddiant ysgubol. 

Gyda diolch i dywydd godidog yr haf, mae dros 91,000 o bobl wedi ymweld â'r atyniad dŵr awyr agored i'r teulu eleni – cynnydd o dros 16,000 o ymwelwyr o'i gymharu â'r tymor blaenorol. 

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a'r Gwasanaethau Treftadaeth: "Roedd ein Sesiwn Nofio Gŵyl San Steffan, unwaith eto, yn llwyddiant ysgubol. Daeth cannoedd o bobl i nofio yn yr awyr agored ym mis Rhagfyr.

"Hwn oedd y tymor mwyaf llwyddiannus erioed i Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty. Am ffordd wych i goroni'r tymor!

"Hoffwn i achub ar y cyfle yma i ddiolch i'n staff ac ymwelwyr sy wedi gwneud y Lido yn lle hynod unigryw i ymweld ag ef, ac yn lle gwych i gofio'n gorffennol, wrth greu atgofion newydd.

"Edrychwn ymlaen at eich croesawu chi yn 2019!"

Yn ddiweddar, mae Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, wedi ennill y wobr am y 'Prosiect Treftadaeth Ddiwylliannol Gorau yng Nghymru' yng Ngwobrau Cronfeydd yr Undeb Ewropeaidd 2018 yng Nghaerdydd.

Wedi'i agor ym 1927 yn wreiddiol, mae Lido Ponty wedi cael ei ailddatblygu yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan ddenu ymwelwyr o bob cwr o'r wlad a thu hwnt.

Wedi buddsoddiad gwerth £6.3miliwn, cafodd yr atyniad dŵr awyr agored i'r teulu ei ailagor ar 6 Gorffennaf, 2016 gan Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru ac Ei Huchelder Brenhinol Duges Cernyw. 

Mae Caffi Glan y Dŵr a Chwarae'r Lido, parc antur i blant ym Mharc Ynysangharad, ar agor drwy gydol y flwyddyn.

'Hoffwch' dudalen Lido Ponty ar Facebook a dilyn @LidoPonty ar Twitter am y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf, neu fynd i www.lidoponty.co.uk

Wedi ei bostio ar 03/01/19