GRITTER 1

Mae'r tymheredd wedi gostwng yn sylweddol yn ystod y dyddiau diwethaf, ac mae'r Cyngor yn atgoffa'r trigolion o'r hyn y gallan nhw ei wneud i helpu ei garfan ymateb 24/7, sy'n cadw'r Fwrdeistref Sirol i symud yn ystod tywydd rhewllyd.

Mae gan y Cyngor aelodau o staff penodedig sy'n gweithio'n di-baid pan fydd y tymheredd yn debygol o ostwng yn is na sero yn Rhondda Cynon Taf.

Mae ymateb y tu allan i oriau'r Cyngor, pan gaiff tymereddau rhewllyd eu rhagweld, yn cynnwys:

  • 10 o gerbydau graeanu allan ar unrhyw un adeg ar draws y Fwrdeistref Sirol.
  • mwy na 267 milltir o lwybrau â blaenoriaeth yn cael eu trin yn rheolaidd.
  • rhwng 50 a 70 tunnell o halen yn cael eu gwasgaru gan gerbydau graeanu.

Cofiwch y gall trigolion wneud eu rhan i helpu hefyd. Er enghraifft:

  • Defnyddio'r halen sydd yn y 1,250 o finiau ar draws y Fwrdeistref Sirol.
  • Gwasgaru halen ar y ffyrdd a'r llwybrau a defnyddio'u halen eu hunain ar gyfer eu dreifiau a'u llwybrau preifat.
  • Sicrhau nad yw eu cerbydau yn rhwystro mynediad, a pharcio'n synhwyrol.
  • Arafu wrth yrru a thalu sylw gofalus i gyflwr y ffyrdd.
  • Bod yn amyneddgar wrth ddod ar draws cerbydau graeanu wrth yrru.
Mae Dŵr Cymru hefyd wedi cyhoeddi cyngor i drigolion sy'n sôn am ddiogelu tapiau a phibellau yn ystod cyfnodau o dywydd oer iawn. Mae modd cael gwybodaeth yma: https://www.dwrcymru.com/coldweather?sc_lang=cy-GB.
Wedi ei bostio ar Dydd Llun 20th Ionawr 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.