SHOWWADDY

Ar ôl 4 degawd o berfformio, bydd y band Showaddywaddy sydd wedi cyrraedd brig y siartiau yn dod yn ôl i Rondda Cynon Taf i berfformio'i holl glasuron yn Theatr y Parc a'r Dâr, Treorci, ar 8 Chwefror.

Daeth sawl grŵp, mewn dillad lliwgar, at ei gilydd i ffurfio Showaddywaddy, yng Nghaerlŷr yn y 1970au. Maen nhw wedi gwerthu dros 20 miliwn o recordiau. Maen nhw yma o hyd yn teithio'r byd i ganu eu cerddoriaeth roc a rôl.

Cyrhaeddodd cân gyntaf y band ym mis Ebrill 1974, Hey Rock & Roll, yr ail safle yn siartiau cerddoriaeth Prydain ym 1975 gyda'u cân hynod boblogaidd Three Steps To Heaven.

Daeth Under The Moon of Love , eu cân gyntaf i gyrraedd Rhif 1, ar frig y Siartiau 43 o flynyddoedd yn ôl. Daeth llu o lwyddiannau mawr eraill i ddilyn, gan gynnwys A Little Bit Of Soap, Pretty Little Angel Eyes a Blue Moon.

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis Aelod o'r Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol: "Rydyn ni wrth ein bodd i groesawu Showaddywaddy yn ôl i Rondda Cynon Taf, ac i Theatr hanesyddol y Parc a'r Dâr yn Nheroci.

 "Mae gan y band eiconig yma, a fu yn Theatr y Colisëwm ddwy flynedd yn ôl, luoedd o ddilynwyr, ac rwy'n siŵr bydd llawer o'u cefnogwyr yn awyddus i gael tocynnau i weld y sioe ddiweddaraf yn y De.

"Dewch draw i Theatr y Parc a'r Dâr am noson swyngyfareddol o gerddoriaeth Rock & Roll wrth i Showaddywaddy fynd â ni ar daith hiraethus trwy'u gyrfa gerddorol hirsefydlog.

“Byddwn ni'n cyflwyno rhaglen amrywiol o adloniant yn ein dwy theatr gydol y flwyddyn yn 2019. Cynigiwn rywbeth i bobl o bob oed a chwaeth. Edrychwn ymlaen at groesawu pawb.”

Showaddywaddy in Concert yn Theatr y Theatr y Parc a'r Dâr, Treorci, ddydd Gwener, 8 Chwefror.  Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 03000 040 444 neu alw heibio i www.rct-theatres.co.uk

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 11th Ionawr 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.