Y bore 'ma (Ionawr 8) cymerodd Cyngor Rhondda Cynon Taf gamau i gymryd Canolfan Gelf y Miwni ym Mhontypridd i'w feddiant.

Mae'r Cyngor wedi cymryd meddiant o Ganolfan Gelf y Miwni yn unol â thelerau'r brydles. Gan fod tenant Canolfan gelf y Miwni ddim wedi cwblhau'r broses o fynd i law'r gweinyddwyr, roedd modd i'r Cyngor weithredu telerau trefniant y brydles.

Gan roi sylw ar y newyddion yma, meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol: "Mae'r Cyngor yn awyddus i sicrhau bod dyfodol hyfyw a chynaliadwy i Ganolfan Gelf y Miwni. Mae'r cam rhagweithiol yma yn golygu bod modd i'r Cyngor drafod â'r grwpiau hynny sydd wedi dangos diddordeb mewn datblygu model busnes hyfyw er mwyn ailagor y Ganolfan yn lleoliad ar gyfer adloniant a'r celfyddydau.

"I hwyluso ailagor y Miwni i'r cyhoedd cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol bosibl, bydd y Cyngor yn cynorthwyo grwpiau sydd â diddordeb wrth ddatblygu eu cynigion.

"Mae'r Cyngor hefyd yn cymryd camau i sicrhau bod yr adeilad yn ddiogel hyd nes y bydd yn dod o hyd i denant newydd ar ei gyfer yn y dyfodol.

"Pan gaiff unrhyw achosion busnes ffurfiol eu cyflwyno i'r Cyngor, bydd yn asesu potensial yr opsiynau yma â diwydrwydd dyladwy priodol." 

Ddoe, cadarnhaodd y Cyngor y byddai angen cymorth ariannol parhaus er mwyn darparu'r cyfleoedd gorau i grwpiau sydd â diddordeb ddatblygu cynllun busnes hyfyw ar gyfer y Miwni. Bydd y Cyngor yn ystyried sut y bydd modd iddo gefnogi achosion busnes hyfyw ar gyfer y lleoliad.  

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 8th Ionawr 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.