Cilfynydd Taff Trail

Bydd y Cyngor yn cynnal ymchwiliad safle a mân waith clirio ar Lwybr Taith Taf, Cilfynydd, er mwyn paratoi ar gyfer adeiladu pont droed newydd. Bydd angen cau rhan o'r llwybr dros dro.

Mae pont Nant-cae-dudwg, sy'n llwybr i feicwyr a cherddwyr ar hyd Llwybr Taith Taf, mewn cyflwr gwael ac mae angen adeiladu pont newydd.

Bydd y Cyngor yn cynnal gwaith ymchwilio tir y safle, yn ogystal â gwaith clirio llystyfiant yn yr ardal i lydanu'r llwybr mewn mannau penodol, er mwyn paratoi ar gyfer dymchwel y bont bresennol ac adeiladu un newydd yn y dyfodol.

Nodwch, bydd y cynllun yma nawr yn dechrau o ddydd Llun, 28 Ionawr. Mae disgwyl i'r gwaith bara tua chwe wythnos. Y bwriad oedd i’r gwaith ddechrau ar 21 Ionawr.

Bydd angen cau rhan o Lwybr Taith Taf er diogelwch y cyhoedd.

Mae pen deheuol y rhan sydd ar gau yn dechrau o'r mynediad yn agos i Heol Coedpenmaen yn Nhrallwng, tua chyfeiriad y gogledd yn gyfochrog â'r afon. Mae pen gogleddol y rhan sydd ar gau tu ôl i gae chwaraeon Clwb Rygbi Cilfynydd. 

Fydd dim effaith ar fynediad i'r cae chwaraeon, nac i'r lôn gyferbyn â fe.

Nodwch y bydd y rhan o Lwybr Taith Taf yn ailagor dros dro ddydd Sul 10 Chwefror er mwyn hwyluso achlysur rhedeg pellter eithafol o Aberhonddu i Gaerdydd.

Hoffai'r Cyngor ddiolch i'w drigolion am eu cydweithrediad yn ystod y cyfnod yma, a bydd yn rhoi gwybod am drefniadau ailagor y llwybr.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 15th Ionawr 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.