race1

Photo: Paul Jenkins

Mae Rasys Ffordd Cenedlaethol Parc Aberdâr yn dychwelyd y penwythnos yma. Unwaith eto maen nhw'n denu beicwyr modur gorau Prydain yn ogystal â phencampwr rasys TT Ynys Manaw ac un o bencampwyr Cymru. 

Mae disgwyl i filoedd o wylwyr gydgyfarfod ym Mharc Aberdâr, sy'n dathlu ei ben-blwydd yn 150 oed y mis yma, ar gyfer yr achlysur rasio deuddydd ddydd Sadwrn a dydd Sul (20-21 Gorffennaf). 

Mae Rasys Ffordd Cenedlaethol Parc Aberdâr yn un o uchafbwyntiau calendr yr haf ar gyfer y rhai sy'n dilyn rasio beiciau modur ac maen nhw'n heidio i Rondda Cynon Taf am benwythnos o gyflymder a chyffro mewn amgylchedd prydferth. 

Bob blwyddyn, mae'r beicwyr modur gorau o bob cwr o'r DU yn dod i'r Fwrdeistref Sirol i gystadlu ar y gylchffordd unigryw o amgylch Parc Aberdâr. 

Dechreuodd yr achlysur, sy'n cael ei drefnu gan Glwb Beiciau Modur Aberaman a'i gefnogi gan Gyngor Rhondda Cynon Taf, ym 1950. 

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd a Hamdden, a Gwasanaethau Treftadaeth: "Mae Rasys Ffordd Cenedlaethol Parc Aberdâr yn achlysur deuddydd gwych. Eleni mae'n cyd-daro â dathliadau 150 mlynedd ers agoriad swyddogol Parc Aberdâr. 

"Mae'r achlysur blynyddol, sy'n denu miloedd o wylwyr dros ddau ddiwrnod, yn rhoi hwb gwych i fusnesau a masnachwyr lleol. 

“Diolch i ymdrechion anhygoel y Cyngor a Grŵp Cyfeillion Parc Aberdâr, mae Parc Aberdâr yn edrych yn ffantastig yr haf yma ac mae'n llawn lliwiau llachar oherwydd yr arddangosfeydd blodau gwych. 

"Yr wythnos diwethaf bu cannoedd o bobl yn mwynhau dathlu pen-blwydd y parc yn 150 oed, gan nodi carreg filltir yn ei hanes. 

“Cafodd gwaith ail-wynebu ei wneud o amgylch Parc Aberdâr mewn pryd ar gyfer rasys blynyddol y llynedd, diolch i gyllid a sicrhawyd gan y Clwb Beiciau Modur mewn partneriaeth â Chronfa Deddf Eglwys Cymru a'r Cyngor. Cafodd rhannau helaeth o'r trac eu hailosod fel rhan o'r buddsoddiad gwerth £55,000 ac mae'r gwaith yn parhau i fod o fudd i ymwelwyr â'r parc drwy gydol y flwyddyn.  

“Mae'r Cyngor yn edrych ymlaen at groesawu'r rasys y penwythnos yma. Mae hyn yn profi unwaith eto fod Parc Aberdâr yn lleoliad gwych i gynnal achlysuron lleol pwysig.” 

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae ardal chwarae'r plant wedi cael ei hadnewyddu ac mae'r cychod pedalau poblogaidd wedi dychwelyd i'r llyn cychod. Mae ffynnon o arddull Fictoraidd, sy'n coffáu Coroni Brenin Siôr V a'r Frenhines Mary, hefyd wedi cael ei hadfer yn hardd i'w hen ogoniant.

Bydd Rasys Ffordd Cenedlaethol Parc Aberdâr yn cynnwys rasys modern a chlasurol, a bydd y cystadlu ar y trac yn dechrau am 9am bob dydd.

Cadwch lygaid am y beicwyr canlynol: y bachgen lleol ac enillydd Pencampwriaeth 'King of the Singles' Cymru, Jay Bellers-Smith; y tad a'r mab sy'n rasio, Paul a Ryan Williams; y tîm rasio teuluol, Collins Racing; a Phencampwr Dringfa Rhiw Prydain, Marty Robbins.

Bydd seren TT Ynys Manaw, Ian Lougher, sydd wedi ennill dim llai na 10 lle cyntaf yn y rasys TT byd-enwog ers 1990, hefyd yn ôl ym Mharc Aberdâr eleni yn cyfarfod ac yn cyfarch y cyhoedd.

Mae modd i ymwelwyr ddod i Rasys Ffordd Cenedlaethol Parc Aberdâr am un diwrnod neu aros am y penwythnos cyfan gan wersylla ar y safle i gael y profiad 'rasys' llawn.

Bydd  Rasys Ffordd Cenedlaethol Parc Aberdâr yn cael eu cynnal ym Mharc Aberdâr, CF44 8HN, ar 20-21 Gorffennaf. 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 19th Gorffennaf 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.